(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

 • Viewed
  Products
  Sản phẩm
  đã xem
  최근 본
  상품
  查看产品 查看產品
 • My
  Components
  Linh kiện
  của tôi
  나의 부품 我的部件 我的部件
 • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
 • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
  MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

MISUMI Push-Pull Toggle Clamps

CAD
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 4 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 9 Day(s) or Less
 • 10 Day(s) or Less
 • Others

50 itemsMặt hàng

Sort By
BrandNhãn hiệu
Product SeriesDòng sản phẩm
CADCAD
From
Days to ShipSố ngày giao hàng
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật
Type
Tightening Force(N)
Tightening Force (Range Selectable)(N)
Body Material
Clamp Screw Material
Attaching Method
Tip Screw Type
Clamp Screw
Clamp Screw Size

  You can add up to 6 items per a category to the compare list.

  Toggle Clamps Side Push Type, 2270N, Casted steel
   Toggle Clamps Side Push Type, 2270N, Casted steel
   Toggle Clamps Side Push Type, 2270N, Casted steel
   Toggle Clamps Side Push Type, 2270N, Casted steel
   Toggle Clamps Side Push Type, 2270N, Casted steel
   Toggle Clamps Side Push Type, 2270N, Casted steel
   Toggle Clamps Side Push Type, 2270N, Casted steel

    You can add up to 6 items per a category to the compare list.

    Toggle Clamps Side Push Type, 450N
     Toggle Clamps Side Push Type, 450N
     Toggle Clamps Side Push Type, 450N
     Toggle Clamps Side Push Type, 450N
     Toggle Clamps Side Push Type, 450N
     Toggle Clamps Side Push Type, 450N
     Toggle Clamps Side Push Type, 450N

      You can add up to 6 items per a category to the compare list.

      Toggle Clamps Latch Type, 1630N
       Toggle Clamps Latch Type, 1630N
       Toggle Clamps Latch Type, 1630N
       Toggle Clamps Latch Type, 1630N
       Toggle Clamps Latch Type, 1630N
       Toggle Clamps Latch Type, 1630N
       Toggle Clamps Latch Type, 1630N

        You can add up to 6 items per a category to the compare list.

        Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 1,960 N

          You can add up to 6 items per a category to the compare list.

          Toggle Clamps Latch Type, 9000N
           Toggle Clamps Latch Type, 9000N
           Toggle Clamps Latch Type, 9000N
           Toggle Clamps Latch Type, 9000N
           Toggle Clamps Latch Type, 9000N
           Toggle Clamps Latch Type, 9000N
           Toggle Clamps Latch Type, 9000N

            You can add up to 6 items per a category to the compare list.

            Toggle Clamps Latch Type, 3180N
             Toggle Clamps Latch Type, 3180N
             Toggle Clamps Latch Type, 3180N
             Toggle Clamps Latch Type, 3180N
             Toggle Clamps Latch Type, 3180N
             Toggle Clamps Latch Type, 3180N
             Toggle Clamps Latch Type, 3180N

              You can add up to 6 items per a category to the compare list.

              Toggle Clamps Latch Type, 3180N, Self Locking Type
               Toggle Clamps Latch Type, 3180N, Self Locking Type
               Toggle Clamps Latch Type, 3180N, Self Locking Type

                You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                Toggle Clamps Side Push Type, 3860N, Casted steel
                 Toggle Clamps Side Push Type, 3860N, Casted steel
                 Toggle Clamps Side Push Type, 3860N, Casted steel
                 Toggle Clamps Side Push Type, 3860N, Casted steel
                 Toggle Clamps Side Push Type, 3860N, Casted steel
                 Toggle Clamps Side Push Type, 3860N, Casted steel
                 Toggle Clamps Side Push Type, 3860N, Casted steel

                  You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                  Toggle Clamps Side Push Type, 1800N, Long Handle
                   Toggle Clamps Side Push Type, 1800N, Long Handle
                   Toggle Clamps Side Push Type, 1800N, Long Handle
                   Toggle Clamps Side Push Type, 1800N, Long Handle
                   Toggle Clamps Side Push Type, 1800N, Long Handle
                   Toggle Clamps Side Push Type, 1800N, Long Handle
                   Toggle Clamps Side Push Type, 1800N, Long Handle

                    You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                    Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Clamp Bolt Size M4, Clamping Force 450 N
                     Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Clamp Bolt Size M4, Clamping Force 450 N
                     Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Clamp Bolt Size M4, Clamping Force 450 N

                      You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                      Toggle Clamps Side Push Type, 1360N, Universal Mount
                       Toggle Clamps Side Push Type, 1360N, Universal Mount
                       Toggle Clamps Side Push Type, 1360N, Universal Mount
                       Toggle Clamps Side Push Type, 1360N, Universal Mount
                       Toggle Clamps Side Push Type, 1360N, Universal Mount
                       Toggle Clamps Side Push Type, 1360N, Universal Mount
                       Toggle Clamps Side Push Type, 1360N, Universal Mount

                        You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                        Toggle Clamps Latch Type, 9000N, Self Locking Type
                         Toggle Clamps Latch Type, 9000N, Self Locking Type
                         Toggle Clamps Latch Type, 9000N, Self Locking Type

                          You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                          Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 2,270 N

                            You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                            Toggle Clamps Side Push Type, 490N
                             Toggle Clamps Side Push Type, 490N
                             Toggle Clamps Side Push Type, 490N
                             Toggle Clamps Side Push Type, 490N
                             Toggle Clamps Side Push Type, 490N
                             Toggle Clamps Side Push Type, 490N
                             Toggle Clamps Side Push Type, 490N

                              You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                              Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Clamp Bolt Size M4 - Clamping Force 500 N

                                You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                Toggle Clamp, Side Push/Pull, Free Mounting Direction, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 1,470 N

                                  You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                  Toggle Clamp, Side Push/Pull, Free Mounting Direction, Clamp Bolt Size M10, Clamping Force 3,138 N

                                    You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                    Toggle Clamps Side Push Type, 4540N, Long Handle
                                     Toggle Clamps Side Push Type, 4540N, Long Handle
                                     Toggle Clamps Side Push Type, 4540N, Long Handle
                                     Toggle Clamps Side Push Type, 4540N, Long Handle
                                     Toggle Clamps Side Push Type, 4540N, Long Handle
                                     Toggle Clamps Side Push Type, 4540N, Long Handle
                                     Toggle Clamps Side Push Type, 4540N, Long Handle

                                      You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                      Toggle Clamps Side Push Type, 500N, Left Side
                                       Toggle Clamps Side Push Type, 500N, Left Side
                                       Toggle Clamps Side Push Type, 500N, Left Side
                                       Toggle Clamps Side Push Type, 500N, Left Side
                                       Toggle Clamps Side Push Type, 500N, Left Side
                                       Toggle Clamps Side Push Type, 500N, Left Side
                                       Toggle Clamps Side Push Type, 500N, Left Side

                                        You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                        Toggle Clamps Side Push Type, 500N, Right Side
                                         Toggle Clamps Side Push Type, 500N, Right Side
                                         Toggle Clamps Side Push Type, 500N, Right Side
                                         Toggle Clamps Side Push Type, 500N, Right Side
                                         Toggle Clamps Side Push Type, 500N, Right Side
                                         Toggle Clamps Side Push Type, 500N, Right Side
                                         Toggle Clamps Side Push Type, 500N, Right Side

                                          You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                          Toggle Clamp, Side Push/Pull, Free Mounting Direction, Clamp Bolt Size M6, Clamping Force 900 N

                                            You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                            Toggle Clamps - Smooth Stroke (Flange Base)

                                              You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                              Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M10, Clamping Force 3,860 N

                                                You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 3,000 N

                                                  You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                  Toggle Clamps Side Push Type, 450N, Stainless Steel
                                                   Toggle Clamps Side Push Type, 450N, Stainless Steel
                                                   Toggle Clamps Side Push Type, 450N, Stainless Steel
                                                   Toggle Clamps Side Push Type, 450N, Stainless Steel
                                                   Toggle Clamps Side Push Type, 450N, Stainless Steel
                                                   Toggle Clamps Side Push Type, 450N, Stainless Steel
                                                   Toggle Clamps Side Push Type, 450N, Stainless Steel

                                                    You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                    Toggle Clamps Side Push Type, 900N, Universal Mount
                                                     Toggle Clamps Side Push Type, 900N, Universal Mount
                                                     Toggle Clamps Side Push Type, 900N, Universal Mount
                                                     Toggle Clamps Side Push Type, 900N, Universal Mount
                                                     Toggle Clamps Side Push Type, 900N, Universal Mount
                                                     Toggle Clamps Side Push Type, 900N, Universal Mount
                                                     Toggle Clamps Side Push Type, 900N, Universal Mount

                                                      You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                      Toggle Clamps Side Push Type, 900N, Universal Mount, Stainless Steel
                                                       Toggle Clamps Side Push Type, 900N, Universal Mount, Stainless Steel
                                                       Toggle Clamps Side Push Type, 900N, Universal Mount, Stainless Steel
                                                       Toggle Clamps Side Push Type, 900N, Universal Mount, Stainless Steel
                                                       Toggle Clamps Side Push Type, 900N, Universal Mount, Stainless Steel
                                                       Toggle Clamps Side Push Type, 900N, Universal Mount, Stainless Steel
                                                       Toggle Clamps Side Push Type, 900N, Universal Mount, Stainless Steel

                                                        You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                        Toggle Clamps Side Push Type, 1800N, Long Handle, Stainless Steel
                                                         Toggle Clamps Side Push Type, 1800N, Long Handle, Stainless Steel
                                                         Toggle Clamps Side Push Type, 1800N, Long Handle, Stainless Steel
                                                         Toggle Clamps Side Push Type, 1800N, Long Handle, Stainless Steel
                                                         Toggle Clamps Side Push Type, 1800N, Long Handle, Stainless Steel
                                                         Toggle Clamps Side Push Type, 1800N, Long Handle, Stainless Steel
                                                         Toggle Clamps Side Push Type, 1800N, Long Handle, Stainless Steel

                                                          You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                          Toggle Clamps Side Push Type, 1568N, Long Handle
                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 1568N, Long Handle
                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 1568N, Long Handle
                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 1568N, Long Handle
                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 1568N, Long Handle
                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 1568N, Long Handle
                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 1568N, Long Handle

                                                            You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                            Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M10, Clamping Force 1,960 N

                                                              You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                              Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M12, Clamping Force 4,540 N

                                                                You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M4, Clamping Force 490 N

                                                                  You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                  Toggle Clamps Side Push Type, 3138N, Universal Mount
                                                                   Toggle Clamps Side Push Type, 3138N, Universal Mount
                                                                   Toggle Clamps Side Push Type, 3138N, Universal Mount
                                                                   Toggle Clamps Side Push Type, 3138N, Universal Mount
                                                                   Toggle Clamps Side Push Type, 3138N, Universal Mount
                                                                   Toggle Clamps Side Push Type, 3138N, Universal Mount
                                                                   Toggle Clamps Side Push Type, 3138N, Universal Mount

                                                                    You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                    Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M5, Clamping Force 500 N

                                                                      You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                      Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M10, Clamping Force 1,568 N

                                                                        You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                        Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M12, Clamping Force 3,000 N

                                                                          You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                          Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 3180N
                                                                           Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 3180N
                                                                           Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 3180N
                                                                           Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 3180N
                                                                           Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 3180N
                                                                           Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 3180N
                                                                           Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 3180N

                                                                            You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                            Toggle Clamp, Side Push/Pull Flange Base, Clamp Bolt Size M18 - Clamping Force 16,000 N

                                                                              You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                              Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 1,360 N

                                                                                You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                                Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 2720N
                                                                                 Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 2720N
                                                                                 Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 2720N
                                                                                 Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 2720N
                                                                                 Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 2720N
                                                                                 Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 2720N
                                                                                 Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 2720N
                                                                                 Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 2720N

                                                                                  You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                                  Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 500N (Base Length-increased)
                                                                                   Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 500N (Base Length-increased)
                                                                                   Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 500N (Base Length-increased)
                                                                                   Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 500N (Base Length-increased)
                                                                                   Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 500N (Base Length-increased)
                                                                                   Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 500N (Base Length-increased)
                                                                                   Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 500N (Base Length-increased)

                                                                                    You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                                    Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M10, Clamping Force 1,600 N

                                                                                      You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                                      Toggle Clamp, Side Push/Pull, Free Mounting Direction, Clamp Bolt Size M12, Clamping Force 3,000 N

                                                                                        You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                                        Toggle Clamps Side Push Type, 1360N, Universal Mount, Stainless Steel
                                                                                         Toggle Clamps Side Push Type, 1360N, Universal Mount, Stainless Steel
                                                                                         Toggle Clamps Side Push Type, 1360N, Universal Mount, Stainless Steel
                                                                                         Toggle Clamps Side Push Type, 1360N, Universal Mount, Stainless Steel
                                                                                         Toggle Clamps Side Push Type, 1360N, Universal Mount, Stainless Steel
                                                                                         Toggle Clamps Side Push Type, 1360N, Universal Mount, Stainless Steel
                                                                                         Toggle Clamps Side Push Type, 1360N, Universal Mount, Stainless Steel

                                                                                          You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                                          Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 11360N
                                                                                           Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 11360N
                                                                                           Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 11360N
                                                                                           Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 11360N
                                                                                           Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 11360N
                                                                                           Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 11360N
                                                                                           Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 11360N
                                                                                           BrandNhãn hiệu

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           Product SeriesDòng sản phẩm

                                                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 2270N, Casted steel

                                                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 450N

                                                                                           Toggle Clamps Latch Type, 1630N

                                                                                           Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 1,960 N

                                                                                           Toggle Clamps Latch Type, 9000N

                                                                                           Toggle Clamps Latch Type, 3180N

                                                                                           Toggle Clamps Latch Type, 3180N, Self Locking Type

                                                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 3860N, Casted steel

                                                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 1800N, Long Handle

                                                                                           Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Clamp Bolt Size M4, Clamping Force 450 N

                                                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 1360N, Universal Mount

                                                                                           Toggle Clamps Latch Type, 9000N, Self Locking Type

                                                                                           Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 2,270 N

                                                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 490N

                                                                                           Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Clamp Bolt Size M4 - Clamping Force 500 N

                                                                                           Toggle Clamp, Side Push/Pull, Free Mounting Direction, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 1,470 N

                                                                                           Toggle Clamp, Side Push/Pull, Free Mounting Direction, Clamp Bolt Size M10, Clamping Force 3,138 N

                                                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 4540N, Long Handle

                                                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 500N, Left Side

                                                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 500N, Right Side

                                                                                           Toggle Clamp, Side Push/Pull, Free Mounting Direction, Clamp Bolt Size M6, Clamping Force 900 N

                                                                                           Toggle Clamps - Smooth Stroke (Flange Base)

                                                                                           Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M10, Clamping Force 3,860 N

                                                                                           Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 3,000 N

                                                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 450N, Stainless Steel

                                                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 900N, Universal Mount

                                                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 900N, Universal Mount, Stainless Steel

                                                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 1800N, Long Handle, Stainless Steel

                                                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 1568N, Long Handle

                                                                                           Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M10, Clamping Force 1,960 N

                                                                                           Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M12, Clamping Force 4,540 N

                                                                                           Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M4, Clamping Force 490 N

                                                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 3138N, Universal Mount

                                                                                           Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M5, Clamping Force 500 N

                                                                                           Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M10, Clamping Force 1,568 N

                                                                                           Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M12, Clamping Force 3,000 N

                                                                                           Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 3180N

                                                                                           Toggle Clamp, Side Push/Pull Flange Base, Clamp Bolt Size M18 - Clamping Force 16,000 N

                                                                                           Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M8, Clamping Force 1,360 N

                                                                                           Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 2720N

                                                                                           Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 500N (Base Length-increased)

                                                                                           Toggle Clamp, Side Push/Pull, Flange Base, Clamp Bolt Size M10, Clamping Force 1,600 N

                                                                                           Toggle Clamp, Side Push/Pull, Free Mounting Direction, Clamp Bolt Size M12, Clamping Force 3,000 N

                                                                                           Toggle Clamps Side Push Type, 1360N, Universal Mount, Stainless Steel

                                                                                           Side Fixed Closing Pressure of Side Push Type Toggle Clamp 11360N

                                                                                           CADCAD
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 3D
                                                                                           • 3D
                                                                                           • 3D
                                                                                           • 3D
                                                                                           • 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 3D
                                                                                           • 3D
                                                                                           • 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 3D
                                                                                           • 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 3D
                                                                                           • 3D
                                                                                           From

                                                                                           109,844 VND

                                                                                           47,386 VND

                                                                                           40,636 VND

                                                                                           316,328 VND-

                                                                                           111,046 VND

                                                                                           48,645 VND

                                                                                           85,955 VND

                                                                                           122,031 VND

                                                                                           118,329 VND

                                                                                           186,836 VND-

                                                                                           165,818 VND

                                                                                           142,482 VND

                                                                                           481,687 VND

                                                                                           71,744 VND

                                                                                           280,046 VND

                                                                                           424,552 VND-

                                                                                           767,780 VND

                                                                                           128,634 VND

                                                                                           98,299 VND

                                                                                           98,299 VND

                                                                                           313,200 VND-

                                                                                           575,105 VND

                                                                                           602,214 VND

                                                                                           722,740 VND

                                                                                           136,963 VND

                                                                                           125,810 VND

                                                                                           422,631 VND

                                                                                           327,816 VND

                                                                                           93,545 VND

                                                                                           346,356 VND

                                                                                           979,440 VND

                                                                                           252,937 VND

                                                                                           262,282 VND

                                                                                           256,065 VND

                                                                                           355,323 VND

                                                                                           2,017,457 VND

                                                                                           505,451 VND

                                                                                           2,318,563 VND

                                                                                           301,107 VND

                                                                                           420,579 VND

                                                                                           128,664 VND

                                                                                           355,323 VND

                                                                                           2,571,030 VND

                                                                                           523,375 VND

                                                                                           349,023 VND

                                                                                           Days to ShipSố ngày giao hàng Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day Same day 6 Day(s) or more Same day Same day Same day 4 Day(s) or more Same day Same day 4 Day(s) or more Same day Same day Same day Same day 4 Day(s) or more Same day Same day
                                                                                           SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật
                                                                                                                                        TypeSide PushSide PushPush-PullSide PushPush-PullPush-PullPush-PullSide PushSide PushSide PushSide PushPush-PullSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide PushSide Push
                                                                                                                                        Tightening Force(N)2270450163019609000318031803860180045013609000227049050014703138454050050090019603860300045090090018001568196045404903138500156830003180160001360272050016003000136011360
                                                                                                                                        Tightening Force (Range Selectable)(N)2000~3099~13991400~19991400~19993100~3100~3100~3100~1400~1999~1399~13993100~-~1399~13991400~19993100~3100~~1399~1399~13991400~19993100~3100~~1399~1399~13991400~19991400~19991400~19993100~~13993100~~13991400~19993100~3100~3100~~13992000~3099~13991400~19993100~~13993100~
                                                                                                                                        Body MaterialSteelSteelSteelStainless Steel ~ SteelSteelSteelSteelSteelSteelStainless Steel ~ SteelSteelSteelSteelSteelSteelStainless Steel ~ SteelSteelSteelSteelStainless SteelStainless Steel ~ SteelSteelSteelSteelStainless SteelSteelStainless SteelStainless SteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelStainless SteelSteel
                                                                                                                                        Clamp Screw MaterialSteelNylon-Stainless Steel ~ Steel---SteelSteelStainless Steel ~ Steel + Rubber PadSteel-SteelSteelSteel + Rubber PadStainless Steel ~ SteelSteelSteelSteel + Rubber PadSteel + Rubber PadStainless Steel ~ SteelSteelSteelSteelStainless SteelSteelStainless SteelStainless SteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelSteelStainless SteelSteel
                                                                                                                                        Attaching MethodFlange BaseFlange BaseFlange Base-Flange BaseFlange BaseFlange BaseFlange BaseFlange Base-No BaseFlange Base-Flange Base---Flange BaseFlange BaseFlange Base----Flange BaseNo BaseNo BaseFlange BaseFlange Base---No Base---Flange Base--Flange BaseFlange Base--No BaseFlange Base
                                                                                                                                        Tip Screw TypeSteel BoltNylon BoltNot ProvidedSteel Bolt / Stainless Steel BoltNot ProvidedNot Provided-Steel BoltSteel BoltBolt with Rubber / Stainless Steel BoltSteel Bolt-Steel BoltSteel BoltBolt with RubberSteel Bolt / Stainless Steel BoltSteel BoltNutsBolt with RubberBolt with RubberSteel Bolt / Stainless Steel BoltSteel BoltSteel BoltSteel BoltStainless Steel BoltSteel BoltStainless Steel BoltStainless Steel BoltNutsSteel BoltNutsSteel BoltSteel BoltSteel BoltSteel BoltSteel BoltSteel BoltSteel BoltSteel BoltSteel BoltSteel BoltSteel BoltSteel BoltStainless Steel BoltSteel Bolt
                                                                                                                                        Clamp ScrewStationaryStationaryNot ProvidedStationaryNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedStationaryStationaryStationaryStationaryNot ProvidedStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationaryStationary
                                                                                                                                        Clamp Screw SizeM8M4-M8---M10M8M4M8-M8M4M4M8M10M12M4M4M6M8M10M8M4M6M6M8M10M10M12M4M10M5M10M12M8M18M8M8M5M10M12M8M10

                                                                                                                                        Loading...Tải…

                                                                                                                                        Application example related to this categoryVí dụ ứng dụng liên quan đến danh mục này

                                                                                                                                        Related Categories to Push-Pull Toggle ClampsDanh mục liên quan đến Push-Pull Toggle Clamps