(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

 • Viewed
  Products
  Sản phẩm
  đã xem
  최근 본
  상품
  查看产品 查看產品
 • My
  Components
  Linh kiện
  của tôi
  나의 부품 我的部件 我的部件
 • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
 • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 26/5/2024 to 6:00 (ICT) 27/5/2024. We apologize for the inconvenience.
 • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
  MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.