(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

 • Viewed
  Products
  Sản phẩm
  đã xem
  최근 본
  상품
  查看产品 查看產品
 • My
  Components
  Linh kiện
  của tôi
  나의 부품 我的部件 我的部件
 • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
 • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
  MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 400 N

Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 400 N

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

 • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • From :
   195,802VND/Unit
 • Order Qty :
 • Total Price :
  ---
 • Days to ship :
  ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 

Part Number 

 • Incomplete part number.
  Please use left hand selections to complete a part number.
  Incomplete part number.
  Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MC01-2B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

195,802 VND

1 Piece(s) Available Same day

Loading...Tải…

 1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 400 Body Material SS400
Clamp Screw Size M5 Clamp Screw Material Stainless Steel Arm Height Type Normal
Arm Height(mm) 31.8 Arm Length Type Normal Arm Length(mm) 40
Tightening Force (Range Selectable)(N) 270-499 Tip Accessories Bolt with Rubber Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment

Please check the type/dimensions/specifications of the part MC01-2B in the Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 400 N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MC01-2B trong chuỗi Toggle Clamp, Horizontal Type, Flange Base, Tip Bolt Slide Adjustment, Clamping Force 400 N.

MISUMI Unit Example related to this product