(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

 • Viewed
  Products
  Sản phẩm
  đã xem
  최근 본
  상품
  查看产品 查看產品
 • My
  Components
  Linh kiện
  của tôi
  나의 부품 我的部件 我的部件
 • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
 • Từ 01/01/2023, các mặt hàng có thuế suất 8% sẽ trở lại 10% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.
  From 01/01/2023, products with VAT 8% will be returned to 10% according to Decree 15/2022/ND-CP.

9" Cleanroom Latex Gloves Class 100, 6.8g【100 Pieces Per Package】

9" Cleanroom Latex Gloves Class 100, 6.8g

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

 • Order Qty :
 • From :
  200,422 VND /Unit
 • Total Price :
  ---
 • Days to ship :
  ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
9-DCPFT-6.8G-L
9-DCPFT-6.8G-M
9-DCPFT-6.8G-S
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size

200,422 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Same day L

200,422 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Same day M

200,422 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Same day S

Basic Specifications

Part Number
9-DCPFT-6.8G-L
9-DCPFT-6.8G-M
9-DCPFT-6.8G-S
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size

200,422 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Same day L

200,422 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Same day M

200,422 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Same day S

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

 1. 1

Tech SupportTech Support