(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

 • Viewed
  Products
  Sản phẩm
  đã xem
  최근 본
  상품
  查看产品 查看產品
 • My
  Components
  Linh kiện
  của tôi
  나의 부품 我的部件 我的部件
 • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...

SHIRUDO Cleanroom Gloves

CAD
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 1 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • Others

6 itemsMặt hàng

Sort By
30
45
60
 1. 1
BrandNhãn hiệu
Product SeriesDòng sản phẩm
From
Days to ShipSố ngày giao hàng
Product Type
Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
Material
Thickness(mm)
Size
Specifications

  9" Cleanroom Latex Gloves Class 100, 6.8g

   12" Cleanroom White Nitrile Gloves Class 1000, 6.0g

    12" Cleanroom White Nitrile Gloves Class 100, 5.0g

     12" Cleanroom Latex Gloves, 8.0g

      12" Cleanroom White Nitrile Gloves Class 1000, 5.0g

       9" Cleanroom Latex Gloves Class 100, 6.6g

       BrandNhãn hiệu

       SHIRUDO

       SHIRUDO

       SHIRUDO

       SHIRUDO

       SHIRUDO

       SHIRUDO

       Product SeriesDòng sản phẩm

       9" Cleanroom Latex Gloves Class 100, 6.8g【100 Pieces Per Package】

       12" Cleanroom White Nitrile Gloves Class 1000, 6.0g【100 Pieces Per Package】

       12" Cleanroom White Nitrile Gloves Class 100, 5.0g【100 Pieces Per Package】

       12" Cleanroom Latex Gloves, 8.0g【100 Pieces Per Package】

       12" Cleanroom White Nitrile Gloves Class 1000, 5.0g【100 Pieces Per Package】

       9" Cleanroom Latex Gloves Class 100, 6.6g【100 Pieces Per Package】

       From

       200,422 VND

       275,010 VND

       240,269 VND-

       269,388 VND

       213,642 VND

       180,000 VND

       Days to ShipSố ngày giao hàng Same day Same day Same day Same day Same day or more Same day or more
       Product TypeGlovesGlovesGlovesGlovesGlovesGloves
       Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)10010001001001000100
       MaterialNatural Rubber, LatexNitrile RubberNitrile RubberNatural Rubber, LatexNitrile RubberNatural Rubber, Latex
       Thickness(mm)-Finger Tip 0.1 mmFinger Tip 0.08 mm---
       SizeS / M / LS / M / LS / M / LS / M / LS / M / LS / M / L
       Specifications-Powder FreePowder Free---

       Loading...Tải…

       1. 1

       Related Categories to Cleanroom GlovesDanh mục liên quan đến Cleanroom Gloves