(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.
main visual image

Vít me bi Economy series của MISUMI là giải pháp tiết kiệm chi phí với chất lượng tốt. Sản phẩm có độ chính xác C5-C7, phù hợp với hầu hết
các cơ cấu định vị và lắp đặt. Sử dụng cùng gối đỡ dòng Economy cho hiệu quả tối đa.

VÍT ME BI: SO SÁNH DÒNG ECONOMY SERIES VÀ DÒNG TIÊU CHUẨN

ứng dụng

Dòng tiêu chuẩn MISUMI Dòng Economy
Dễ dàng định vị điểm cuối và kiểm soát quá trình
Ứng dụng: Thiết bị gia công máy
(Phôi cần đảm bảo độ chính xác trong quá trình gia công thông qua sự vận hành ổn định của động cơ)
Khá phù hợp với cơ cấu định vị điểm cuối
Ứng dụng: Cơ cấu cấp liệu định vị đa điểm
(Phôi được cấp liệu tự động bởi động cơ truyền động)
Dòng Tiêu chuẩn Dòng Economy
xem toàn bộ vít me bi economy series

tổng quan về vít me bi dòng misumi economy series

Thời gian giao hàng ngắn

Thời gian giao hàng ngắn

Đảm bảo chất lượng

Dòng MISUMI Economy có tiêu chuẩn kiểm tra giống như dòng tiêu chuẩn MISUMI, đều được kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng, đảm bảo cung cấp cho người dùng những sản phẩm đáp ứng được thông số kỹ thuật trong catalog.

Đảm bảo chất lượng

Chủng loại đa dạng

Chủng loại đa dạng

Chủng loại đa dạng

xem toàn bộ vít me bi economy series

TÙY CHỌN/ LƯU Ý KHI LỰA CHỌN VÍT ME BI DÒNG MISUMI ECONOMY SERIES

Dòng Economy
Vít Me Bi
Tùy chọn/ Lưu ý khi lựa chọn

Luu y
Luu y

Lưu ý khi lựa chọn

Đảm bảo chất lượng xem toàn bộ vít me bi economy series