(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

 • Viewed
  Products
  Sản phẩm
  đã xem
  최근 본
  상품
  查看产品 查看產品
 • My
  Components
  Linh kiện
  của tôi
  나의 부품 我的部件 我的部件
 • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...

Rod Bar AC-25-R, Steel (AC-25-R-3)

Rod Bar AC-25-R, Steel (AC-25-R-3)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • From :
   78,240VND/Unit
 • Order Qty :
 • Total Price :
  ---
 • Days to ship :
  ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Standard rod bar for general use.

Standard General-Purpose Rod Bar

AC-25-R dimensional drawing

AC-25-R dimensional drawing

AC-25-R application example

AC-25-R application example

Product No.Lød1ød2
AC-25-R-11,000104.2
AC-25-R-28508
AC-25-R-34506
AC-25-R-44504
AC-25-R-111,20010
AC-25-R-121,2008
AC-25-R-131,2006
AC-25-R-141,2004
AC-25-R-221,0008
AC-25-R-231,0006
Part Number
AC-25-R-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMain Body Overall Length
(mm)
Main Body Width
(mm)
Product Code

78,240 VND

1 Piece(s) Same day 10450621085

Loading...Tải…

 1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Rolled Steel Bar Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Mounting Hole(mm) 4.2

Please check the type/dimensions/specifications of the part AC-25-R-3 in the Rod Bar AC-25-R, Steel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AC-25-R-3 trong chuỗi Rod Bar AC-25-R, Steel.

Products like this...

Part Number
AC-25-R-11
AC-25-R-12
AC-25-R-13
AC-25-R-14
AC-25-R-2
AC-25-R-4
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMain Body Overall Length
(mm)
Main Body Width
(mm)
Product Code

197,290 VND

1 Piece(s) Same day 1012001021086

138,122 VND

1 Piece(s) Same day 101200821087

96,230 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101200621088

203,323 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101200421566

113,016 VND

1 Piece(s) Same day 10850821084

85,760 VND

1 Piece(s) Same day 10450421565