(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

 • Viewed
  Products
  Sản phẩm
  đã xem
  최근 본
  상품
  查看产品 查看產品
 • My
  Components
  Linh kiện
  của tôi
  나의 부품 我的部件 我的部件
 • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
 • Từ 01/01/2023, các mặt hàng có thuế suất 8% sẽ trở lại 10% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.
  From 01/01/2023, products with VAT 8% will be returned to 10% according to Decree 15/2022/ND-CP.

Molybdenum Wire

Molybdenum Wire
Part Number :
  • From :
   1,650,000VND/Unit
 • Order Qty :
 • Total Price :
  ---
 • Days to ship :
  ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MLBW-D0.18-L2000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,650,000 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

 1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wire Diameter(mm) 0.18 Length(m) 2000 Overall Weight(kg) 520 gram

Please check the type/dimensions/specifications of the part MLBW-D0.18-L2000 in the Molybdenum Wire series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MLBW-D0.18-L2000 trong chuỗi Molybdenum Wire.

Tech SupportTech Support