(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Thông báo điều chỉnh giảm giá bán linh kiện Economy series: Giảm 30% toàn bộ sản phẩm và giảm thêm theo số lượng. Xem chi tiết.
    Notice of the price adjustment for Economy series products: Decrease by 30% and further discount by volume. See more.
  • Thông báo về thay đổi thuế suất 8% từ 1/7/2023 đến 31/12/2023. Xem chi tiết.
    Notice about the application of 8% tax policy from 1/7/2023 to 31/12/2023. See more.

Giúp bạn đặt hàng dễ dàng hơn và nhanh hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Giảm thiểu chi phí bằng lựa chọn nhà cung cấp được giao hàng miễn phí không giới hạn số lượng

Giảm thiểu chi phí bằng lựa chọn nhà cung cấp được giao hàng miễn phí không giới hạn số lượng

Giao hàng miễn phí trên toàn quốc

Không hạn chế số lượng hoặc giá

Không hạn chế số lượng hoặc giá

Đừng lo! Giao hàng miễn phí, Không có giới hạn số lượng tối thiểu cho mỗi thương hiệu.
Đặt hàng với chúng tôi và bạn sẽ tìm thấy một cách khác để giảm chi phí của bạn.

Giúp bạn đặt hàng dễ dàng hơn và nhanh hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Tất cả các sản phẩm từ các thương hiệu hàng đầu đều có mặt tại đây! Click để xem thêm sản phẩm!

Đặt hàng dễ dàng, nhanh chóng hơn với 5 lợi ích từ MISUMI

Cần thêm thông tin?

Customer Service

Bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ trong quá trình mua hàng và giao hàng

Liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng

Hotline: 0222-361-1555 hoặc e-mail: cs@misumi.com.vn