(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

 • Viewed
  Products
  Sản phẩm
  đã xem
  최근 본
  상품
  查看产品 查看產品
 • My
  Components
  Linh kiện
  của tôi
  나의 부품 我的部件 我的部件
 • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
 • Thông báo điều chỉnh giảm giá bán linh kiện Economy series: Giảm 30% toàn bộ sản phẩm và giảm thêm theo số lượng. Xem chi tiết.
  Notice of the price adjustment for Economy series products: Decrease by 30% and further discount by volume. See more.
 • Thông báo về thay đổi thuế suất 8% từ 1/7/2023 đến 31/12/2023. Xem chi tiết.
  Notice about the application of 8% tax policy from 1/7/2023 to 31/12/2023. See more.

Shaft Collars

Filter By
CAD
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • Others

187 itemsMặt hàng

Sort By
BrandNhãn hiệu
Product SeriesDòng sản phẩm
CADCAD
From
Days to ShipSố ngày giao hàng
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật
Fastening Method
Specifications
I.D.
O.D.
Width
Material
Surface Treatment
Thickness
Side Hole Machining
 • Recommendationsự giới thiệu

Shaft Collars (Clamp)

 • Recommendationsự giới thiệu

Shaft Collars (Split)

  Shaft Collar (Set Screw) - Standard / Wide / Compact

   Shaft Collar (Clamp) - Standard / Compact

    Shaft Collar (Clamp) - 2-Hole / 2-Tapped (Coarse)

    Shaft Collar (Clamp) - 2-Hole / 2-Tapped (Coarse)
    Shaft Collar (Clamp) - 2-Hole / 2-Tapped (Coarse)

     Shaft Collar - Standard with Urethane, Clamp Type / Standard with Urethane, Split Type

      Shaft Collars (Clamp) For Bearing Inner Mount

       Shaft Collar (Split) - Standard / Compact / Balanced

        Shaft Collars (Clamp) 2 Holes Fixed Type

         Shaft Collar - For Bearing Mounting / For Bearing Mounting (Space-Saving Design) - Clamp Type / Compact, Clamp

          Shaft Collars (Clamp) 2 Counterbored Holes Fixed Type

           Shaft Collar For Bearing Mounting (Space-Saving Design) - Set Screw / Compact, Set Screw

            Shaft Collar - DCut Standard / Compact (Space-Saving Design) - Clamp

             Shaft Collar (2-Flats) - Standard Clamp / Cut Surface Mount Hole Clamp / Side Mount Hole Clamp

              Shaft Collar (Clamp) - 3-Hole / 3-Tapped (Coarse)

              Shaft Collar (Clamp) - 3-Hole / 3-Tapped (Coarse)
              Shaft Collar (Clamp) - 3-Hole / 3-Tapped (Coarse)

               Standard Separate Collar Normal

               Standard Separate Collar Normal
               Standard Separate Collar Normal

                Shaft Collar - Hinged

                 Shaft Collar (Key Relief Groove) - Clamp

                  Shaft Collar - Compact Type with Clamp Lever - D Cut

                   Shaft Collar - DCut Standard / Compact (Space-Saving Design) - Split

                    Shaft Collar (Wedge) - 2-Hole / 2-Tapped (Coarse)

                     Shaft Collar - Compact with Urethane, Clamp Type / Compact with Urethane, Split Type

                      Shaft Collar - Standard Type with Clamp Lever / Compact Type with Clamp Lever - Side Mount Hole

                       Shaft Collar - One-Touch Type

                        Shaft Collar (Threaded Bore) - Clamp Type

                        Shaft Collar (Threaded Bore) - Clamp Type
                        Shaft Collar (Threaded Bore) - Clamp Type

                         Shaft Collar Compact with Clamp Lever - Side Mount Hole

                          Shaft Collar (Set Screw) - 2-Hole / 4-Hole / 2-Tapped (Coarse) / 4-Tapped (Coarse)

                          Shaft Collar (Set Screw) - 2-Hole / 4-Hole / 2-Tapped (Coarse) / 4-Tapped (Coarse)
                          Shaft Collar (Set Screw) - 2-Hole / 4-Hole / 2-Tapped (Coarse) / 4-Tapped (Coarse)
                          Shaft Collar (Set Screw) - 2-Hole / 4-Hole / 2-Tapped (Coarse) / 4-Tapped (Coarse)

                           Standard Set Collar Normal

                            Shaft Collar (Clamp) - 2 Counterbored Holes / 3 Counterbored Holes

                            Shaft Collar (Clamp) - 2 Counterbored Holes / 3 Counterbored Holes
                            Shaft Collar (Clamp) - 2 Counterbored Holes / 3 Counterbored Holes

                             Shaft Collar Compact with Clamp Lever - Wedge - D Cut

                              Shaft Collar - Dcut Standard - Set Screw

                               Shaft Collar (2-Flats) - Cut Surface Mount Hole Split

                                Shaft Bracket, Type With Flange, for Round Shaft

                                 SSC-SP stainless split type

                                  Standard Slit Collar Normal

                                   KSC-SP Split Type

                                    Shaft Collar (Split) - 2-Hole / 2-Tapped (Coarse)

                                    Shaft Collar (Split) - 2-Hole / 2-Tapped (Coarse)
                                    Shaft Collar (Split) - 2-Hole / 2-Tapped (Coarse)
                                    Shaft Collar (Split) - 2-Hole / 2-Tapped (Coarse)

                                     Shaft Collar Threaded Inserts (Lightweight) - Aluminum, Split

                                      Shaft Collar - Standard Type with Clamp Lever - Clamp Type

                                       Shaft Collar - Side Mount Hole, Standard / Compact Type with Side Mount Holes (For Space Saving Design) - Clamp

                                        SSC Standard Stainless Steel Type

                                         Standard Shaft Collar With D-Cut Screw

                                          Separate Collar SCSS

                                           SUS (Stainless Steel) Shaft Collar

                                            Standard Slit Collar Inner Diameter Screw (Cylinder Use)

                                            BrandNhãn hiệu

                                            MISUMI

                                            MiSUMi Economy

                                            MISUMI

                                            MiSUMi Economy

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MiSUMi Economy

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MiSUMi Economy

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MiSUMi Economy

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            IWATA MFG

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            IWATA MFG

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            IWATA MFG

                                            KATAYAMA CHAIN

                                            IWATA MFG

                                            KATAYAMA CHAIN

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            MISUMI

                                            KATAYAMA CHAIN

                                            IWATA MFG

                                            KONISHI

                                            KONISHI

                                            IWATA MFG

                                            Product SeriesDòng sản phẩm

                                            Shaft Collars (Clamp)

                                            Shaft Collars (Split)

                                            Shaft Collar (Set Screw) - Standard / Wide / Compact

                                            Shaft Collar (Clamp) - Standard / Compact

                                            Shaft Collar (Clamp) - 2-Hole / 2-Tapped (Coarse)

                                            Shaft Collar - Standard with Urethane, Clamp Type / Standard with Urethane, Split Type

                                            Shaft Collars (Clamp) For Bearing Inner Mount

                                            Shaft Collar (Split) - Standard / Compact / Balanced

                                            Shaft Collars (Clamp) 2 Holes Fixed Type

                                            Shaft Collar - For Bearing Mounting / For Bearing Mounting (Space-Saving Design) - Clamp Type / Compact, Clamp

                                            Shaft Collars (Clamp) 2 Counterbored Holes Fixed Type

                                            Shaft Collar For Bearing Mounting (Space-Saving Design) - Set Screw / Compact, Set Screw

                                            Shaft Collar - DCut Standard / Compact (Space-Saving Design) - Clamp

                                            Shaft Collar (2-Flats) - Standard Clamp / Cut Surface Mount Hole Clamp / Side Mount Hole Clamp

                                            Shaft Collar (Clamp) - 3-Hole / 3-Tapped (Coarse)

                                            Standard Separate Collar Normal

                                            Shaft Collar - Hinged

                                            Shaft Collar (Key Relief Groove) - Clamp

                                            Shaft Collar - Compact Type with Clamp Lever - D Cut

                                            Shaft Collar - DCut Standard / Compact (Space-Saving Design) - Split

                                            Shaft Collar (Wedge) - 2-Hole / 2-Tapped (Coarse)

                                            Shaft Collar - Compact with Urethane, Clamp Type / Compact with Urethane, Split Type

                                            Shaft Collar - Standard Type with Clamp Lever / Compact Type with Clamp Lever - Side Mount Hole

                                            Shaft Collar - One-Touch Type

                                            Shaft Collar (Threaded Bore) - Clamp Type

                                            Shaft Collar Compact with Clamp Lever - Side Mount Hole

                                            Shaft Collar (Set Screw) - 2-Hole / 4-Hole / 2-Tapped (Coarse) / 4-Tapped (Coarse)

                                            Standard Set Collar Normal

                                            Shaft Collar (Clamp) - 2 Counterbored Holes / 3 Counterbored Holes

                                            Shaft Collar Compact with Clamp Lever - Wedge - D Cut

                                            Shaft Collar - Dcut Standard - Set Screw

                                            Shaft Collar (2-Flats) - Cut Surface Mount Hole Split

                                            Shaft Bracket, Type With Flange, for Round Shaft

                                            SSC-SP stainless split type

                                            Standard Slit Collar Normal

                                            KSC-SP Split Type

                                            Shaft Collar (Split) - 2-Hole / 2-Tapped (Coarse)

                                            Shaft Collar Threaded Inserts (Lightweight) - Aluminum, Split

                                            Shaft Collar - Standard Type with Clamp Lever - Clamp Type

                                            Shaft Collar - Side Mount Hole, Standard / Compact Type with Side Mount Holes (For Space Saving Design) - Clamp

                                            SSC Standard Stainless Steel Type

                                            Standard Shaft Collar With D-Cut Screw

                                            Separate Collar SCSS

                                            SUS (Stainless Steel) Shaft Collar

                                            Standard Slit Collar Inner Diameter Screw (Cylinder Use)

                                            CADCAD
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D / 3D
                                            • 2D
                                            • 2D
                                            • 2D / 3D
                                            From

                                            37,900 VND

                                            45,110 VND

                                            20,018 VND

                                            Special Price

                                            On Sale Till 31/03/2024

                                            90,290 VND

                                            Special Price

                                            On Sale Till 31/03/2024

                                            133,871 VND

                                            Special Price

                                            On Sale Till 31/03/2024

                                            177,244 VND

                                            Special Price

                                            On Sale Till 31/03/2024

                                            40,941 VND

                                            133,871 VND

                                            Special Price

                                            On Sale Till 31/03/2024

                                            56,202 VND

                                            173,908 VND

                                            Special Price

                                            On Sale Till 31/03/2024

                                            59,770 VND

                                            80,281 VND

                                            Special Price

                                            On Sale Till 31/03/2024

                                            264,198 VND

                                            Special Price

                                            On Sale Till 31/03/2024

                                            187,253 VND

                                            Special Price

                                            On Sale Till 31/03/2024

                                            153,890 VND

                                            Special Price

                                            On Sale Till 31/03/2024

                                            221,893 VND

                                            618,895 VND

                                            261,184 VND

                                            856,403 VND

                                            Special Price

                                            On Sale Till 31/03/2024

                                            354,697 VND

                                            197,471 VND

                                            Special Price

                                            On Sale Till 31/03/2024

                                            381,388 VND

                                            833,048 VND

                                            869,748 VND

                                            Special Price

                                            On Sale Till 31/03/2024

                                            127,198 VND

                                            712,521 VND

                                            60,262 VND

                                            53,901 VND

                                            254,189 VND

                                            712,521 VND

                                            170,571 VND

                                            Special Price

                                            On Sale Till 31/03/2024

                                            454,997 VND

                                            262,533 VND

                                            243,145 VND

                                            179,661 VND

                                            146,556 VND

                                            267,742 VND

                                            341,143 VND

                                            752,766 VND

                                            194,134 VND

                                            Special Price

                                            On Sale Till 31/03/2024

                                            57,442 VND

                                            250,835 VND

                                            369,266 VND

                                            90,981 VND

                                            328,270 VND

                                            Days to ShipSố ngày giao hàng Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more 3 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 6 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more Same day or more 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 6 Day(s) or more
                                            SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật
                                                                                         Fastening MethodClampSplitSet ScrewClampClampClampClampSplitClampClampClampSet ScrewClampClampClampSplitHingedClampClampSplitWedgeSplitClampOne-TouchClampWedgeSet ScrewSet ScrewClampWedgeSet ScrewSplitSplitSplitClampSplitSplitSplitClampClampSet ScrewSet ScrewSplitSet ScrewClamp
                                                                                         SpecificationsStandardStandardStandardStandardSide Mount HoleUrethaneFor Bearing MountingStandardStandardFor Bearing MountingStandardFor Bearing MountingD CutSide Mount Hole / 2-FlatsSide Mount HoleStandard / Key Relief GrooveStandardKey Relief GrooveWith Clamp Lever / D CutD CutSide Mount HoleUrethaneWith Clamp Lever / Side Mount HoleSide Mount Hole / 2-FlatsThreaded BoreWith Clamp Lever / Side Mount HoleSide Mount HoleStandard / Key Relief GrooveSide Mount HoleWith Clamp Lever / D CutD Cut2-FlatsSide Mount HoleStandardStandard / Key Relief GrooveStandardSide Mount HoleStandardWith Clamp LeverSide Mount HoleStandardD CutStandardStandardSide Mount Hole / Threaded Bore
                                                                                         I.D.6 ~ 306 ~ 303 ~ 503 ~ 1006 ~ 503 ~ 506 ~ 303 ~ 1008 ~ 303 ~ 508 ~ 303 ~ 408 ~ 506 ~ 406 ~ 503 ~ 12010 ~ 3010 ~ 306 ~ 308 ~ 5010 ~ 506 ~ 306 ~ 3010 ~ 303 ~ 3010 ~ 303 ~ 503 ~ 806 ~ 5010 ~ 306 ~ 3010 ~ 3010 ~ 505 ~ 503 ~ 1203 ~ 1206 ~ 508 ~ 306 ~ 308 ~ 304 ~ 506 ~ 308 ~ 504 ~ 50-
                                                                                         O.D.20 ~ 5520 ~ 557 ~ 7916 ~ 15020 ~ 8515 ~ 8520 ~ 5516 ~ 15025 ~ 5516 ~ 8525 ~ 5510 ~ 6030 ~ 8520 ~ 7020 ~ 8515 ~ 18030 ~ 5530 ~ 5528 ~ 7030 ~ 8525 ~ 7820 ~ 5528 ~ 7050 ~ 7016 ~ 5528 ~ 5218 ~ 867 ~ 12624 ~ 8828 ~ 5220 ~ 4530 ~ 5534.5 ~ 8320 ~ 8515 ~ 18015 ~ 18020 ~ 8525 ~ 5535 ~ 7022 ~ 5512 ~ 7920 ~ 4530 ~ 8512 ~ 7923 ~ 52
                                                                                         Width8 ~ 158 ~ 155 ~ 256 ~ 368 ~ 3010 ~ 279 ~ 17.56 ~ 368 ~ 159 ~ 268 ~ 156 ~ 218 ~ 228 ~ 188 ~ 228 ~ 3610 ~ 1510 ~ 1512 ~ 188 ~ 2210 ~ 1510 ~ 2012 ~ 18308 ~ 15146 ~ 255 ~ 328 ~ 22148 ~ 1210 ~ 15-10 ~ 228 ~ 368 ~ 368 ~ 228 ~ 15186 ~ 156 ~ 25-15 ~ 228 ~ 25-
                                                                                         MaterialAluminumAluminumSteel / Stainless Steel / AluminumSteel / Stainless Steel / AluminumSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelAluminumSteel / Stainless Steel / AluminumAluminumSteel / Stainless Steel / AluminumAluminumSteel / Stainless Steel / AluminumSteel / Stainless Steel / AluminumSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless Steel / AluminumSteel / Stainless SteelSteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless Steel / AluminumSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelAluminumSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless Steel / Aluminum / PlasticSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelStainless SteelSteel / Stainless Steel / Aluminum / PlasticSteelSteel / Stainless SteelAluminumSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelStainless SteelSteel / Stainless SteelSteelStainless SteelSteel
                                                                                         Surface TreatmentSurface TreatmentSurface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentSurface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentSurface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentSurface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentSurface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentSurface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentSurface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentNo Surface TreatmentNo Surface Treatment / Surface TreatmentSurface TreatmentNo Surface TreatmentSurface Treatment
                                                                                         ThicknessStandard TypeStandard TypeStandard Type / Compact Type / Wide TypeStandard Type / Compact TypeStandard TypeStandard Type / Compact TypeStandard TypeStandard Type / Compact TypeStandard TypeStandard Type / Compact TypeStandard TypeStandard Type / Compact TypeStandard Type / Compact TypeStandard TypeStandard TypeStandard TypeStandard TypeStandard TypeStandard Type / Compact TypeStandard Type / Compact TypeStandard TypeStandard Type / Compact TypeStandard Type / Compact TypeStandard TypeStandard TypeCompact TypeStandard TypeStandard TypeStandard TypeCompact TypeStandard TypeStandard TypeStandard TypeStandard TypeStandard TypeStandard TypeStandard TypeStandard TypeStandard TypeStandard Type / Compact TypeStandard TypeStandard TypeStandard TypeStandard TypeStandard Type
                                                                                         Side Hole MachiningNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided2-Hole / 2-TappedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided2-HoleNot Provided2-HoleNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / 2-Tapped3-Hole / 3-TappedNot Provided / 2 Counterbored HolesNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided2-Hole / 2-TappedNot Provided2-TappedNot Provided / 2-TappedNot Provided2-Tapped2-Hole / 4-Hole / 2-Tapped / 4-TappedNot Provided2 Counterbored Holes / 3 Counterbored HolesNot ProvidedNot ProvidedNot Provided4-TappedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided2-Hole / 2-TappedNot ProvidedNot Provided2-TappedNot ProvidedNot Provided--2-Hole

                                                                                         Loading...Tải…

                                                                                         Application example related to this categoryVí dụ ứng dụng liên quan đến danh mục này

                                                                                         Related Categories to Shaft CollarsDanh mục liên quan đến Shaft Collars