(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

 • Viewed
  Products
  Sản phẩm
  đã xem
  최근 본
  상품
  查看产品 查看產品
 • My
  Components
  Linh kiện
  của tôi
  나의 부품 我的部件 我的部件
 • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
 • Thông báo điều chỉnh giảm giá bán linh kiện Economy series: Giảm 30% toàn bộ sản phẩm và giảm thêm theo số lượng. Xem chi tiết.
  Notice of the price adjustment for Economy series products: Decrease by 30% and further discount by volume. See more.
 • Thông báo về thay đổi thuế suất 8% từ 1/7/2023 đến 31/12/2023. Xem chi tiết.
  Notice about the application of 8% tax policy from 1/7/2023 to 31/12/2023. See more.

Linear Shafts

Filter By
CAD
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • Others

77 itemsMặt hàng

Sort By
BrandNhãn hiệu
Product SeriesDòng sản phẩm
CADCAD
From
Days to ShipSố ngày giao hàng
Basic Shape
End Shape (Left)
End Shape (Right)
Clamping Tool Type
Shaft End Perpendicularity
Material
Heat Treatment
Surface Treatment
Shaft Dia. D(Ø)
Shaft Fits

  You can add up to 6 items per a category to the compare list.

  Linear Shafts-Straight Type

    You can add up to 6 items per a category to the compare list.

    Linear Shafts-Both Ends Tapped

      You can add up to 6 items per a category to the compare list.

      Linear Shafts-Both Ends Tapped with Wrench Flats / Both Ends Tapped with Cross-Drilled Hole

        You can add up to 6 items per a category to the compare list.

        (Economy series) Guide shaft Straight Type

          You can add up to 6 items per a category to the compare list.

          (Economy series) Guide Shafts Both Ends Tapped with Wrench Slot

            You can add up to 6 items per a category to the compare list.

            Linear Shaft, Straight Type, S Series

              You can add up to 6 items per a category to the compare list.

              Linear Shafts-One End Tapped

                You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                Linear Shafts - Shaft Ends Configurable

                  You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                  (Economy series) Guide Shafts Both Ends Tapped

                    You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                    Linear Shafts-One Ends Threaded

                      You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                      Linear Shafts-One End Tapped with Wrench Flats / Cross-Drilled Hole

                        You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                        Linear Shafts -Straight Type-

                          You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                          (Economy series) Guide Shafts One End Tapped with Wrench Slot

                            You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                            Linear Shafts - With Retaining Ring Grooves -

                              You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                              Standard LM Shaft

                                You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                Shafts - Hollow Shafts

                                  You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                  Linear Shafts -Both Ends Female Thread-

                                    You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                    High Precision Linear Shafts-Both Ends Tapped / Both Ends Tapped with Wrench Flats

                                      You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                      Linear Shafts-One End Stepped and Threaded / Both Ends Stepped and Threaded

                                        You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                        (Economy series) Guide Shafts One End Tapped

                                          You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                          Linear Shafts-One End Stepped and Female Thread-
                                           Linear Shafts-One End Stepped and Female Thread-
                                           Linear Shafts-One End Stepped and Female Thread-

                                            You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                            Linear Shafts -Both Ends Female Thread with Wrench Flats-

                                              You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                              Linear Shafts-Both Ends Threaded

                                                You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                Linear Shafts-Both Ends Stepped and Female Thread-
                                                 Linear Shafts-Both Ends Stepped and Female Thread-
                                                 Linear Shafts-Both Ends Stepped and Female Thread-

                                                  You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                  Linear Shafts-One End Threaded One End Tapped

                                                    You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                    Linear Shaft, Straight Type, SS Series

                                                      You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                      Linear Shafts-One End Stepped, Both Ends Female Thread-
                                                       Linear Shafts-One End Stepped, Both Ends Female Thread-
                                                       Linear Shafts-One End Stepped, Both Ends Female Thread-

                                                        You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                        Shafts - Both Ends Tapped Hollow Shafts - Not applicable to Both Ends Tapped Hollow Shafts / Both Ends Tapped Hollow with Wrench Flats

                                                          You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                          Linear Shafts One End Threaded with Undercut
                                                           Linear Shafts One End Threaded with Undercut
                                                           Linear Shafts One End Threaded with Undercut

                                                            You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                            Linear Shafts-One End Threaded with Undercut and Wrench Flats / Cross-Drilled Hole

                                                              You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                              Linear Shafts -One End Female Thread-

                                                                You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                Linear Shafts-One End Threaded with Wrench Flats / Cross-Drilled Hole

                                                                  You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                  Precision Linear Shafts - Fully Plated Straight Type

                                                                    You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                    Precision Linear Shafts - One End Male Thread One End Female Thread Type with Undercut - Wrench Flat Type
                                                                     Precision Linear Shafts - One End Male Thread One End Female Thread Type with Undercut - Wrench Flat Type
                                                                     Precision Linear Shafts - One End Male Thread One End Female Thread Type with Undercut - Wrench Flat Type

                                                                      You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                      Linear Shafts-One End Threaded

                                                                        You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                        Linear Shafts High-Both Ends Male Thread with Thread Dia. Equal to Shaft Dia.-
                                                                         Linear Shafts High-Both Ends Male Thread with Thread Dia. Equal to Shaft Dia.-
                                                                         Linear Shafts High-Both Ends Male Thread with Thread Dia. Equal to Shaft Dia.-

                                                                          You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                          High Precision Linear Shafts - Stepped Ends / Stepped Ends with Wrench Flats - One End Threaded / Both Ends Threaded / One End Threaded / One End Tapped
                                                                           High Precision Linear Shafts - Stepped Ends / Stepped Ends with Wrench Flats - One End Threaded / Both Ends Threaded / One End Threaded / One End Tapped
                                                                           High Precision Linear Shafts - Stepped Ends / Stepped Ends with Wrench Flats - One End Threaded / Both Ends Threaded / One End Threaded / One End Tapped
                                                                           High Precision Linear Shafts - Stepped Ends / Stepped Ends with Wrench Flats - One End Threaded / Both Ends Threaded / One End Threaded / One End Tapped

                                                                            You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                            Linear Shafts - Set Screw Grooved

                                                                              You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                              Linear Shafts -One End Female Thread with Wrench Flats-

                                                                                You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                                High Precision Linear Shafts - One End Threaded / One End Threaded with Wrench Flats
                                                                                 High Precision Linear Shafts - One End Threaded / One End Threaded with Wrench Flats
                                                                                 High Precision Linear Shafts - One End Threaded / One End Threaded with Wrench Flats

                                                                                  You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                                  Hollow Shafts / End-Washers for Linear Shafts - Shaft Ends Configurable

                                                                                    You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                                    High Precision Linear Shafts-One End Tapped / One End Tapped with Wrench Flats

                                                                                      You can add up to 6 items per a category to the compare list.Sale

                                                                                      SUS304 Precision Shaft (Long Size) SRU

                                                                                        You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                                        Precision Linear Shafts - One End Male Thread One End Female Thread Type with Undercut
                                                                                         Precision Linear Shafts - One End Male Thread One End Female Thread Type with Undercut
                                                                                         Precision Linear Shafts - One End Male Thread One End Female Thread Type with Undercut

                                                                                          You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                                          Linear Shafts-Both Ends Stepped and Female Thread with Wrench Flats-
                                                                                           Linear Shafts-Both Ends Stepped and Female Thread with Wrench Flats-
                                                                                           Linear Shafts-Both Ends Stepped and Female Thread with Wrench Flats-
                                                                                           BrandNhãn hiệu

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           OZAK

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           THK

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           OZAK

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           HIROSUGI-KEIKI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           Product SeriesDòng sản phẩm

                                                                                           Linear Shafts-Straight Type

                                                                                           Linear Shafts-Both Ends Tapped

                                                                                           Linear Shafts-Both Ends Tapped with Wrench Flats / Both Ends Tapped with Cross-Drilled Hole

                                                                                           (Economy series) Guide shaft Straight Type

                                                                                           (Economy series) Guide Shafts Both Ends Tapped with Wrench Slot

                                                                                           Linear Shaft, Straight Type, S Series

                                                                                           Linear Shafts-One End Tapped

                                                                                           Linear Shafts - Shaft Ends Configurable

                                                                                           (Economy series) Guide Shafts Both Ends Tapped

                                                                                           Linear Shafts-One Ends Threaded

                                                                                           Linear Shafts-One End Tapped with Wrench Flats / Cross-Drilled Hole

                                                                                           Linear Shafts -Straight Type-

                                                                                           (Economy series) Guide Shafts One End Tapped with Wrench Slot

                                                                                           Linear Shafts - With Retaining Ring Grooves -

                                                                                           Standard LM Shaft

                                                                                           Shafts - Hollow Shafts

                                                                                           Linear Shafts -Both Ends Female Thread-

                                                                                           High Precision Linear Shafts-Both Ends Tapped / Both Ends Tapped with Wrench Flats

                                                                                           Linear Shafts-One End Stepped and Threaded / Both Ends Stepped and Threaded

                                                                                           (Economy series) Guide Shafts One End Tapped

                                                                                           Linear Shafts-One End Stepped and Female Thread-

                                                                                           Linear Shafts -Both Ends Female Thread with Wrench Flats-

                                                                                           Linear Shafts-Both Ends Threaded

                                                                                           Linear Shafts-Both Ends Stepped and Female Thread-

                                                                                           Linear Shafts-One End Threaded One End Tapped

                                                                                           Linear Shaft, Straight Type, SS Series

                                                                                           Linear Shafts-One End Stepped, Both Ends Female Thread-

                                                                                           Shafts - Both Ends Tapped Hollow Shafts - Not applicable to Both Ends Tapped Hollow Shafts / Both Ends Tapped Hollow with Wrench Flats

                                                                                           Linear Shafts One End Threaded with Undercut

                                                                                           Linear Shafts-One End Threaded with Undercut and Wrench Flats / Cross-Drilled Hole

                                                                                           Linear Shafts -One End Female Thread-

                                                                                           Linear Shafts-One End Threaded with Wrench Flats / Cross-Drilled Hole

                                                                                           Precision Linear Shafts - Fully Plated Straight Type

                                                                                           Precision Linear Shafts - One End Male Thread One End Female Thread Type with Undercut - Wrench Flat Type

                                                                                           Linear Shafts-One End Threaded

                                                                                           Linear Shafts High-Both Ends Male Thread with Thread Dia. Equal to Shaft Dia.-

                                                                                           High Precision Linear Shafts - Stepped Ends / Stepped Ends with Wrench Flats - One End Threaded / Both Ends Threaded / One End Threaded / One End Tapped

                                                                                           Linear Shafts - Set Screw Grooved

                                                                                           Linear Shafts -One End Female Thread with Wrench Flats-

                                                                                           High Precision Linear Shafts - One End Threaded / One End Threaded with Wrench Flats

                                                                                           Hollow Shafts / End-Washers for Linear Shafts - Shaft Ends Configurable

                                                                                           High Precision Linear Shafts-One End Tapped / One End Tapped with Wrench Flats

                                                                                           SUS304 Precision Shaft (Long Size) SRU

                                                                                           Precision Linear Shafts - One End Male Thread One End Female Thread Type with Undercut

                                                                                           Linear Shafts-Both Ends Stepped and Female Thread with Wrench Flats-

                                                                                           CADCAD
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           From

                                                                                           7,471 VND

                                                                                           Special Price

                                                                                           On Sale Till 30/03/2024

                                                                                           Days to ShipSố ngày giao hàng 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 9 Day(s) or more 3 Day(s) or more 8 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 18 Day(s) or more 6 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 9 Day(s) or more 3 Day(s) or more 6 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more 7 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 7 Day(s) or more 6 Day(s) or more 5 Day(s) or more 7 Day(s) or more 8 Day(s) or more 6 Day(s) or more Same day or more 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more
                                                                                           Basic ShapeSolidSolidSolidSolidSolidSolidSolidSolid / One End Stepped / Both Ends SteppedSolidSolidSolidSolidSolidSolidSolid / HollowHollowSolidSolidOne End Stepped / Both Ends SteppedSolidOne End SteppedSolidSolidBoth Ends SteppedSolidSolidOne End SteppedHollowSolid / One End SteppedSolidSolidSolidSolidSolidSolidSolidOne End Stepped / Both Ends SteppedSolidSolidSolidHollow / Hollow, One End Stepped / Hollow, Both Ends SteppedSolidSolidSolidBoth Ends Stepped
                                                                                           End Shape (Left)No MachiningTappedTappedNo MachiningTapped-TappedNo Machining / Tapped / Threaded / With Retaining Ring Grooves / Tapped / Hex Socket / TaperedTappedThreadedTappedNo MachiningTappedWith Retaining Ring GroovesNo MachiningNo MachiningTappedTappedThreadedTappedNo Machining / TappedTappedThreadedNo Machining / TappedThreaded-No Machining / TappedTappedThreadedThreadedTappedThreadedNo Machining / Tapped / ThreadedThreadedThreadedThreadedThreadedNo Machining / Tapped / Threaded / Set Screw GroovedTappedThreadedNo Machining / Tapped / Threaded / With Retaining Ring GroovesTappedNo MachiningThreadedTapped
                                                                                           End Shape (Right)No MachiningTappedTappedNo MachiningTapped-No MachiningNo Machining / Tapped / Threaded / With Retaining Ring Grooves / Tapped Hole / Hex Socket / TaperedTappedTappedNo MachiningNo MachiningNo MachiningWith Retaining Ring GroovesNo MachiningNo MachiningTappedTappedNo Machining / ThreadedNo MachiningNo MachiningTappedThreadedNo Machining / TappedTapped-TappedTappedNo MachiningNo MachiningNo MachiningNo MachiningNo Machining / Tapped / Threaded / TaperedTappedNo MachiningThreadedNo Machining / Tapped / ThreadedSet Screw GroovedNo MachiningNo MachiningNo Machining / Tapped / Threaded / With Retaining Ring GroovesNo MachiningNo MachiningTappedTapped
                                                                                           Clamping Tool Type------------------------------------------Not Provided--
                                                                                           Shaft End PerpendicularityPerpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)-Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)--Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.03)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)-Perpendicularity (0.2)-Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.03)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.03)-Perpendicularity (0.03)-Perpendicularity (0.2)Perpendicularity (0.2)
                                                                                           MaterialSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelS45CS45CSteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelS45CSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteelS45CSteel / Stainless SteelSUJ2 / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelS45CSteel / Stainless SteelSteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless Steel-Steel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteelSteel / Stainless SteelSteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteelSteel / Stainless SteelSteelSteel / Stainless SteelStainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless Steel
                                                                                           Heat TreatmentNot Provided / Induction HardenedNot Provided / Induction HardenedNot Provided / Induction HardenedInduction HardenedInduction HardenedInduction HardenedNot Provided / Induction HardenedInduction HardenedInduction HardenedNot Provided / Induction HardenedNot Provided / Induction HardenedInduction HardenedInduction HardenedNot Provided / Induction HardenedInduction HardenedInduction HardenedInduction HardenedInduction HardenedNot Provided / Induction HardenedInduction HardenedNot Provided / Induction HardenedInduction HardenedNot Provided / Induction HardenedNot Provided / Induction HardenedNot Provided / Induction HardenedInduction HardenedNot Provided / Induction HardenedInduction HardenedNot Provided / Induction HardenedNot Provided / Induction HardenedInduction HardenedNot Provided / Induction HardenedInduction HardenedNot Provided / Induction HardenedNot Provided / Induction HardenedNot Provided / Induction HardenedInduction HardenedInduction HardenedInduction HardenedInduction HardenedInduction HardenedInduction Hardened-Not Provided / Induction HardenedNot Provided / Induction Hardened
                                                                                           Surface TreatmentNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingHard Chrome PlatingHard Chrome PlatingNot ProvidedNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingHard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot ProvidedHard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot ProvidedNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot ProvidedNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingHard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot ProvidedNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot ProvidedNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot ProvidedNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingElectroless Nickel PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot Provided / Low Temperature Black Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot ProvidedNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot ProvidedNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome PlatingNot Provided / Hard Chrome Plating / Low Temperature Black Chrome Plating
                                                                                           Shaft Dia. D(Ø)3 ~ 504 ~ 506 ~ 503 ~ 506 ~ 503 ~ 604 ~ 506 ~ 505 ~ 506 ~ 506 ~ 506 ~ 256 ~ 503 ~ 303 ~ 506 ~ 506 ~ 164 ~ 308 ~ 505 ~ 508 ~ 506 ~ 164 ~ 508 ~ 504 ~ 503 ~ 608 ~ 506 ~ 508 ~ 508 ~ 506 ~ 166 ~ 508 ~ 508 ~ 504 ~ 503 ~ 304 ~ 306 ~ 306 ~ 305 ~ 306 ~ 504 ~ 301.5 ~ 58 ~ 508 ~ 50
                                                                                           Shaft Fitsh5 ~ f8h5 ~ f8h5 ~ f8g7g7g6h5 ~ f8h5 ~ g6g7h5 ~ f8h5 ~ f8h8g7h5 ~ f8g6 ~ h7g6h8g6h5 ~ f8g7h5 ~ f8h8h5 ~ f8h5 ~ f8h5 ~ f8g6h5 ~ f8g6h5 ~ f8h5 ~ f8h8h5 ~ f8g6h5 ~ f8h5 ~ f8h5 ~ f8g6g6h8g6g6g6h5h5 ~ f8h5 ~ f8

                                                                                           Loading...Tải…

                                                                                           Application example related to this categoryVí dụ ứng dụng liên quan đến danh mục này

                                                                                           Related Categories to Linear ShaftsDanh mục liên quan đến Linear Shafts