(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

 • Viewed
  Products
  Sản phẩm
  đã xem
  최근 본
  상품
  查看产品 查看產品
 • My
  Components
  Linh kiện
  của tôi
  나의 부품 我的部件 我的部件
 • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
 • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
  MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

One-Touch Couplings - Female Threaded Bulkhead Unions (MSSB8-2)

One-Touch Couplings - Female Threaded Bulkhead Unions (MSSB8-2)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

 • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • From :
   80,281VND/Unit
 • Order Qty :
 • Total Price :
  ---
 • Days to ship :
  ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

MiSUMi C-VALUE

We have more cost competitive item

"One-Touch Fittings Bulkhead Female Threaded, Hex Flat"
Saving up to 71% vs "One-Touch Couplings - Female Threaded Bulkhead Unions"

[Features]·A quick-connect fitting, female bulkhead straight.

 

Part Number 

 • Incomplete part number.
  Please use left hand selections to complete a part number.
  Incomplete part number.
  Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
MSSB8-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTube Outer Dia. D
(Ø)
Connection Screw Nominal

80,281 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) or more 82(Rc1/4)

Loading...Tải…

 1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-Touch Couplings Fitting Type Screw Mounting, Direction Body Material Brass
Thread Material C3604 (Brass) Seal Material Nitrile Rubber Screw Mounting, Direction Partition Female Straight
Operating Temperature Range(°C) 0::60 Ring Material PBT (Polybutylene Terephthalate)

Please check the type/dimensions/specifications of the part MSSB8-2 in the One-Touch Couplings - Female Threaded Bulkhead Unions series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSSB8-2 trong chuỗi One-Touch Couplings - Female Threaded Bulkhead Unions.

Products like this...

Part Number
MSSB10-3
MSSB12-3
MSSB12-4
MSSB4-1
MSSB6-1
MSSB8-3
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTube Outer Dia. D
(Ø)
Connection Screw Nominal

80,281 VND

1 Piece(s)Available 4 Day(s) or more 103(Rc3/8)

80,281 VND

1 Piece(s)Available 4 Day(s) or more 123(Rc3/8)

80,281 VND

1 Piece(s)Available 4 Day(s) or more 124(Rc1/2)

80,281 VND

1 Piece(s)Available 4 Day(s) or more 41(Rc1/8)

80,281 VND

1 Piece(s)Available Same day 61(Rc1/8)

80,281 VND

1 Piece(s)Available 4 Day(s) or more 83(Rc3/8)

MISUMI Unit Example related to this product