(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

 • Viewed
  Products
  Sản phẩm
  đã xem
  최근 본
  상품
  查看产品 查看產品
 • My
  Components
  Linh kiện
  của tôi
  나의 부품 我的部件 我的部件
 • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
 • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
  MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Rod (S45C Equivalent, General Structural Steel, SCM435) (RDOB12-415-WMC6)

Rod (S45C Equivalent, General Structural Steel, SCM435)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
 • Order Qty :
 • Price :
  ---
 • Total Price :
  ---
 • Days to ship :
  ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 

Part Number 

 • Incomplete part number.
  Please use left hand selections to complete a part number.
  Incomplete part number.
  Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...Tải…
Part Number
RDOB12-415-WMC6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaterial Outer Dia. D
(Ø)
Length L
(mm)
Surface Treatment

-

1 Piece(s) - 10[Carbon Steel] S45C Equivalent12415Black Oxide

Loading...Tải…

 1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Outer Dia. Tolerance Drawn Material Accuracy

MISUMI Unit Example related to this product