(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

 • Viewed
  Products
  Sản phẩm
  đã xem
  최근 본
  상품
  查看产品 查看產品
 • My
  Components
  Linh kiện
  của tôi
  나의 부품 我的部件 我的部件
 • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
 • Thông báo điều chỉnh giảm giá bán linh kiện Economy series: Giảm 30% toàn bộ sản phẩm và giảm thêm theo số lượng. Xem chi tiết.
  Notice of the price adjustment for Economy series products: Decrease by 30% and further discount by volume. See more.
 • Thông báo về thay đổi thuế suất 8% từ 1/7/2023 đến 31/12/2023. Xem chi tiết.
  Notice about the application of 8% tax policy from 1/7/2023 to 31/12/2023. See more.

Shaft Supports

Filter By
CAD
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 3 Day(s) or Less
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • Others

71 itemsMặt hàng

Sort By
BrandNhãn hiệu
Product SeriesDòng sản phẩm
CADCAD
From
Days to ShipSố ngày giao hàng
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật
Shape
Shaft Securing Type
Hole Dia. D(Ø)
Material
Surface Treatment
Type
Flange Shape/Type
Mounting Method for Block Type
Thickness
Dowel Hole
Clamp Lever
 • Recommendationsự giới thiệu

Shaft Supports T-Shaped, Slit, Lightweight, Compact

 • Recommendationsự giới thiệu

Shaft Supports Flanged Slit, Reinforced

  Shaft Supports Flanged Mount with Slit Type - Standard Type

  Shaft Supports Flanged Mount with Slit Type - Standard Type
  Shaft Supports Flanged Mount with Slit Type - Standard Type
  Shaft Supports Flanged Mount with Slit Type - Standard Type
  Shaft Supports Flanged Mount with Slit Type - Standard Type
  Shaft Supports Flanged Mount with Slit Type - Standard Type
  Shaft Supports Flanged Mount with Slit Type - Standard Type

   Shaft Supports - T-Shaped Slit (Cast Type) - Standard

   Shaft Supports - T-Shaped Slit (Cast Type) - Standard
   Shaft Supports - T-Shaped Slit (Cast Type) - Standard

    Shaft Supports - Flanged Slit (Cast Type) - Standard

     Shaft Supports Flanged Mount - Standard - Standard Through/Tapped Mounting Holes / Long Sleeve

     Shaft Supports Flanged Mount - Standard - Standard Through/Tapped Mounting Holes / Long Sleeve
     Shaft Supports Flanged Mount - Standard - Standard Through/Tapped Mounting Holes / Long Sleeve
     Shaft Supports Flanged Mount - Standard - Standard Through/Tapped Mounting Holes / Long Sleeve

      Shaft Supports, Slit Long Sleeve

       Shaft Supports - Flanged Mount with Slit, Long Sleeves

        Shaft Supports T-Shaped Slit (Machined) - Standard / Wide

        Shaft Supports T-Shaped Slit (Machined) - Standard / Wide
        Shaft Supports T-Shaped Slit (Machined) - Standard / Wide

         SK Type LM Shaft Support

         SK Type LM Shaft Support
         SK Type LM Shaft Support
         SK Type LM Shaft Support

          Shaft Supports, Slit Standard

           Shaft Supports - T-Shaped Slit (Cast Type) - Wide

           Shaft Supports - T-Shaped Slit (Cast Type) - Wide
           Shaft Supports - T-Shaped Slit (Cast Type) - Wide

            Shaft Supports T-Shaped Slit (Machined) - Wide

             Shaft Supports Flanged Mount - Standard - With Pilot

             Shaft Supports Flanged Mount - Standard - With Pilot
             Shaft Supports Flanged Mount - Standard - With Pilot
             Shaft Supports Flanged Mount - Standard - With Pilot
             Shaft Supports Flanged Mount - Standard - With Pilot

              Shaft Supports Flanged Mount, Thick Sleeve - Standard / Long Sleeve

              Shaft Supports Flanged Mount, Thick Sleeve - Standard / Long Sleeve
              Shaft Supports Flanged Mount, Thick Sleeve - Standard / Long Sleeve
              Shaft Supports Flanged Mount, Thick Sleeve - Standard / Long Sleeve
              Shaft Supports Flanged Mount, Thick Sleeve - Standard / Long Sleeve
              Shaft Supports Flanged Mount, Thick Sleeve - Standard / Long Sleeve
              Shaft Supports Flanged Mount, Thick Sleeve - Standard / Long Sleeve

               Shaft Supports - Flanged Mount, Long Sleeves with Dowel Hole

                Shaft Supports Flanged Mount with Slit Type - With Pilot

                Shaft Supports Flanged Mount with Slit Type - With Pilot
                Shaft Supports Flanged Mount with Slit Type - With Pilot
                Shaft Supports Flanged Mount with Slit Type - With Pilot

                 Shaft Supports T-Shaped Split (Machined) - Standard

                 Shaft Supports T-Shaped Split (Machined) - Standard
                 Shaft Supports T-Shaped Split (Machined) - Standard

                  Shaft Support, SHF Series (Aluminum)

                   Shaft Supports Flanged Mount - Compact Standard / Compact Long Sleeve

                   Shaft Supports Flanged Mount - Compact Standard / Compact Long Sleeve
                   Shaft Supports Flanged Mount - Compact Standard / Compact Long Sleeve

                    Shaft Supports T-Shaped Side Slit (Machined) - Wide

                     Shaft Supports - Flanged Slit (Cast Type) - Long Sleeve

                      Shaft Support, Precision Cast Product, Flange Type [SMYHF10]

                       Shaft Supports Flanged Mount - Back Mount

                       • Degreasing

                       Shaft Supports/Side Mount/Slit Type

                       Shaft Supports/Side Mount/Slit Type
                       Shaft Supports/Side Mount/Slit Type

                        Shaft Support SK Series (Aluminum)

                         Shaft Supports Space-saving Slit Cast Product

                          Shaft Supports - Flanged Mount, Long Sleeves

                           Shaft Supports Compact Type (Machined) - Split

                           Shaft Supports Compact Type (Machined) - Split
                           Shaft Supports Compact Type (Machined) - Split

                            Shaft Supports T-Shaped Set Screw (Machined) - Wide

                             Shaft Supports Bottom Mount Slit (Machined) - Standard

                             Shaft Supports Bottom Mount Slit (Machined) - Standard
                             Shaft Supports Bottom Mount Slit (Machined) - Standard

                              Shaft Supports - T-Shaped (Cast Type) - Standard

                              Shaft Supports - T-Shaped (Cast Type) - Standard
                              Shaft Supports - T-Shaped (Cast Type) - Standard

                               Precision Steel Casting Shaft Support, Flange Type [SKBHF]

                                Shaft Supports L-Shaped (Machined) - Slit

                                Shaft Supports L-Shaped (Machined) - Slit
                                Shaft Supports L-Shaped (Machined) - Slit

                                 Shaft Supports - T-Shaped (Cast Type) - Wide Side Slit

                                 Shaft Supports - T-Shaped (Cast Type) - Wide Side Slit
                                 Shaft Supports - T-Shaped (Cast Type) - Wide Side Slit

                                  Shaft Supports Hinged (Machined) - L-Shaped / Bottom Mount / Side Mount

                                  Shaft Supports Hinged (Machined) - L-Shaped / Bottom Mount / Side Mount
                                  Shaft Supports Hinged (Machined) - L-Shaped / Bottom Mount / Side Mount
                                  Shaft Supports Hinged (Machined) - L-Shaped / Bottom Mount / Side Mount
                                  Shaft Supports Hinged (Machined) - L-Shaped / Bottom Mount / Side Mount
                                  Shaft Supports Hinged (Machined) - L-Shaped / Bottom Mount / Side Mount
                                  Shaft Supports Hinged (Machined) - L-Shaped / Bottom Mount / Side Mount

                                   Shaft Supports Flanged Mount - With Keyway

                                   Shaft Supports Flanged Mount - With Keyway
                                   Shaft Supports Flanged Mount - With Keyway

                                    Shaft Supports L-Shaped (Machined) - Standard

                                    Shaft Supports L-Shaped (Machined) - Standard
                                    Shaft Supports L-Shaped (Machined) - Standard

                                     Shaft Supports - T-Shaped Split (Cast Type) - Standard

                                      Shaft Supports L-Shaped (Machined) - Split

                                      • Degreasing

                                      Shaft Supports/T-Shaped with Clamp Lever

                                      Shaft Supports/T-Shaped with Clamp Lever
                                      Shaft Supports/T-Shaped with Clamp Lever
                                      Shaft Supports/T-Shaped with Clamp Lever

                                       Shaft Supports T-Shaped (Machined) - Hinged

                                       Shaft Supports T-Shaped (Machined) - Hinged
                                       Shaft Supports T-Shaped (Machined) - Hinged

                                        Shaft Supports Flanged Mount with Slit Type - With Dowel Holes

                                         Shaft Supports Bottom Mount Slit (Machined) - Wide

                                          Shaft Supports Compact Type (Machined) - Wide Split

                                          Shaft Supports Compact Type (Machined) - Wide Split
                                          Shaft Supports Compact Type (Machined) - Wide Split
                                          BrandNhãn hiệu

                                          MISUMI

                                          MiSUMi Economy

                                          MISUMI

                                          MiSUMi Economy

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MiSUMi Economy

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          THK

                                          MISUMI

                                          MiSUMi Economy

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          SBC

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MYT

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          SBC

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          KBS

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          MISUMI

                                          Product SeriesDòng sản phẩm

                                          Shaft Supports T-Shaped, Slit, Lightweight, Compact

                                          Shaft Supports Flanged Slit, Reinforced

                                          Shaft Supports Flanged Mount with Slit Type - Standard Type

                                          Shaft Supports - T-Shaped Slit (Cast Type) - Standard

                                          Shaft Supports - Flanged Slit (Cast Type) - Standard

                                          Shaft Supports Flanged Mount - Standard - Standard Through/Tapped Mounting Holes / Long Sleeve

                                          Shaft Supports, Slit Long Sleeve

                                          Shaft Supports - Flanged Mount with Slit, Long Sleeves

                                          Shaft Supports T-Shaped Slit (Machined) - Standard / Wide

                                          SK Type LM Shaft Support

                                          Shaft Supports, Slit Standard

                                          Shaft Supports - T-Shaped Slit (Cast Type) - Wide

                                          Shaft Supports T-Shaped Slit (Machined) - Wide

                                          Shaft Supports Flanged Mount - Standard - With Pilot

                                          Shaft Supports Flanged Mount, Thick Sleeve - Standard / Long Sleeve

                                          Shaft Supports - Flanged Mount, Long Sleeves with Dowel Hole

                                          Shaft Supports Flanged Mount with Slit Type - With Pilot

                                          Shaft Supports T-Shaped Split (Machined) - Standard

                                          Shaft Support, SHF Series (Aluminum)

                                          Shaft Supports Flanged Mount - Compact Standard / Compact Long Sleeve

                                          Shaft Supports T-Shaped Side Slit (Machined) - Wide

                                          Shaft Supports - Flanged Slit (Cast Type) - Long Sleeve

                                          Shaft Support, Precision Cast Product, Flange Type [SMYHF10]

                                          Shaft Supports Flanged Mount - Back Mount

                                          Shaft Supports/Side Mount/Slit Type

                                          Shaft Support SK Series (Aluminum)

                                          Shaft Supports Space-saving Slit Cast Product

                                          Shaft Supports - Flanged Mount, Long Sleeves

                                          Shaft Supports Compact Type (Machined) - Split

                                          Shaft Supports T-Shaped Set Screw (Machined) - Wide

                                          Shaft Supports Bottom Mount Slit (Machined) - Standard

                                          Shaft Supports - T-Shaped (Cast Type) - Standard

                                          Precision Steel Casting Shaft Support, Flange Type [SKBHF]

                                          Shaft Supports L-Shaped (Machined) - Slit

                                          Shaft Supports - T-Shaped (Cast Type) - Wide Side Slit

                                          Shaft Supports Hinged (Machined) - L-Shaped / Bottom Mount / Side Mount

                                          Shaft Supports Flanged Mount - With Keyway

                                          Shaft Supports L-Shaped (Machined) - Standard

                                          Shaft Supports - T-Shaped Split (Cast Type) - Standard

                                          Shaft Supports L-Shaped (Machined) - Split

                                          Shaft Supports/T-Shaped with Clamp Lever

                                          Shaft Supports T-Shaped (Machined) - Hinged

                                          Shaft Supports Flanged Mount with Slit Type - With Dowel Holes

                                          Shaft Supports Bottom Mount Slit (Machined) - Wide

                                          Shaft Supports Compact Type (Machined) - Wide Split

                                          CADCAD
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          • 2D / 3D
                                          From

                                          29,594 VND

                                          37,784 VND

                                          317,308 VND

                                          167,235 VND

                                          Special Price

                                          On Sale Till 31/03/2024

                                          177,244 VND

                                          Special Price

                                          On Sale Till 31/03/2024

                                          175,575 VND

                                          Special Price

                                          On Sale Till 31/03/2024

                                          174,267 VND

                                          517,175 VND

                                          253,200 VND

                                          104,972 VND

                                          350,317 VND

                                          192,883 VND

                                          258,985 VND

                                          368,459 VND

                                          343,275 VND

                                          361,636 VND

                                          240,391 VND

                                          Special Price

                                          On Sale Till 31/03/2024

                                          322,376 VND

                                          Special Price

                                          On Sale Till 31/03/2024

                                          126,229 VND

                                          280,462 VND

                                          299,496 VND

                                          251,450 VND

                                          340,518 VND

                                          184,959 VND

                                          164,380 VND

                                          771,309 VND

                                          897,820 VND

                                          647,672 VND

                                          318,413 VND

                                          Special Price

                                          On Sale Till 31/03/2024

                                          1,040,655 VND

                                          464,454 VND

                                          922,306 VND

                                          Days to ShipSố ngày giao hàng Same day or more Same day Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more Same day or more 4 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more 4 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more 5 Day(s) 4 Day(s) or more Same day or more Same day or more Same day or more 4 Day(s) or more Same day or more 5 Day(s) 4 Day(s) or more Same day or more Same day or more 6 Day(s) or more 5 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more 4 Day(s) or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more Same day or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 4 Day(s) or more Same day or more 5 Day(s) Same day or more
                                          SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật
                                                                                       ShapeT-ShapedFlanged TypeFlanged TypeT-ShapedFlanged TypeFlanged TypeFlanged TypeFlanged TypeT-ShapedT-ShapedFlanged TypeT-ShapedT-ShapedFlanged TypeFlanged TypeFlanged TypeFlanged TypeT-ShapedFlanged TypeRound TypeT-ShapedFlanged TypeFlanged TypeFlanged TypeBlock TypeT-ShapedFlanged TypeFlanged TypeBlock TypeT-ShapedBlock TypeT-ShapedFlanged TypeL-ShapedT-ShapedL-Shaped / Block TypeFlanged TypeL-ShapedT-ShapedL-ShapedT-ShapedT-ShapedFlanged TypeBlock TypeBlock Type
                                                                                       Shaft Securing TypeSlitSlitSlitSlitSlitSet ScrewSlitSlitSlitSlitSlitSlitSlitSet ScrewSet ScrewSet ScrewSlitSplitSlitSlitSide SlitSlitSlitSet ScrewSlitSlitSlitSet ScrewSplitSet ScrewSlitSet ScrewSlitSlitSide SlitHingedSet ScrewSet ScrewSplitSplitSlitHingedSlitSlitSet Screw
                                                                                       Hole Dia. D(Ø)10 ~ 3010 ~ 308 ~ 503 ~ 503 ~ 503 ~ 5012 ~ 3012 ~ 503 ~ 5010 ~ 408 ~ 3010 ~ 308 ~ 506 ~ 408 ~ 5012 ~ 508 ~ 403 ~ 5010 ~ 408 ~ 308 ~ 408 ~ 5010 ~ 508 ~ 408 ~ 4010 ~ 4010 ~ 3012 ~ 306 ~ 408 ~ 508 ~ 408 ~ 3010 ~ 403 ~ 5010 ~ 3010 ~ 3012 ~ 303 ~ 508 ~ 303 ~ 508 ~ 3010 ~ 3012 ~ 3010 ~ 408 ~ 40
                                                                                       MaterialAluminumAluminumSteel / Stainless SteelSteel / Stainless Steel / AluminumSteel / Stainless Steel / AluminumSteel / Stainless Steel / AluminumAluminumSteel / Stainless SteelSteel / Stainless Steel / AluminumAluminumAluminumSteel / Stainless Steel / AluminumSteel / Stainless Steel / AluminumSteel / Stainless SteelSteel / Stainless Steel / AluminumSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless Steel / AluminumAluminumSteel / Stainless SteelSteel / Stainless Steel / AluminumSteel / Stainless Steel / AluminumAluminumSteel / Stainless SteelSteel / Stainless Steel / AluminumAluminumSteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless Steel / AluminumSteel / Stainless Steel / AluminumAluminumSteel / Stainless Steel / AluminumSteelSteel / Stainless SteelSteelSteel / Stainless Steel / AluminumSteel / AluminumSteel / Stainless Steel / AluminumSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless SteelSteel / Stainless Steel
                                                                                       Surface TreatmentClear AnodizeClear AnodizeNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel Plating / Black Anodize / Clear AnodizeNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel Plating / Black Anodize / Clear AnodizeNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel Plating / Black Anodize / Clear AnodizeClear AnodizeNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel Plating / Black Anodize / Clear AnodizeNot ProvidedClear AnodizeNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel Plating / Clear AnodizeNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel Plating / Clear AnodizeNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel Plating / Black Anodize / Clear AnodizeNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel Plating / Clear AnodizeNot ProvidedNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel Plating / Clear AnodizeNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel Plating / Black Anodize / Clear AnodizeClear AnodizeNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel Plating / Clear AnodizeNot ProvidedBlack OxideNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel Plating / Black Anodize / Clear AnodizeNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel Plating / Clear AnodizeClear AnodizeNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel Plating / Black Anodize / Clear AnodizeBlack Oxide / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel PlatingBlack Oxide / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel Plating / Clear AnodizeBlack Oxide / Electroless Nickel Plating / Clear AnodizeNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel Plating / Black Anodize / Clear AnodizeNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel PlatingNot Provided / Black Oxide / Electroless Nickel Plating
                                                                                       TypeMachined ProductMachined ProductMachined ProductCast ProductCast ProductMachined ProductMachined ProductMachined ProductMachined ProductCast ProductMachined ProductCast ProductMachined ProductMachined ProductMachined ProductMachined ProductMachined ProductMachined ProductCast ProductMachined ProductMachined ProductCast ProductCast ProductMachined ProductMachined ProductCast ProductCast ProductMachined ProductMachined ProductMachined ProductMachined ProductCast ProductCast ProductMachined ProductCast ProductMachined ProductMachined ProductMachined ProductCast ProductMachined ProductMachined ProductMachined ProductMachined ProductMachined ProductMachined Product
                                                                                       Flange Shape/Type-StandardStandard-StandardStandardLong SleeveLong Sleeve--Standard--StandardStandardStandard / Long SleeveStandard-StandardStandard / Long Sleeve-Long SleeveStandardBack Mount--StandardLong Sleeve----Long Sleeve---With Keyway-----Standard--
                                                                                       Mounting Method for Block Type----------------------Bottom Tapped Hole-Side Through Hole---Top Counterbored-Bottom Tapped Hole-Side Through Hole--Side Through Hole / Bottom Tapped Hole-------Bottom Tapped HoleTop Counterbored
                                                                                       Thickness-StandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardWideWideStandardWideWideStandardStandardStandardStandardWideStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardWideStandardStandardStandardStandardWideStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardWideWide
                                                                                       Dowel Hole-Not ProvidedNot ProvidedNot ProvidedProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided / ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedProvidedNot ProvidedNot Provided
                                                                                       Clamp Lever-Not ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot ProvidedNot Provided

                                                                                       Loading...Tải…

                                                                                       Application example related to this categoryVí dụ ứng dụng liên quan đến danh mục này

                                                                                       Related Categories to Shaft SupportsDanh mục liên quan đến Shaft Supports