(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

 • Viewed
  Products
  Sản phẩm
  đã xem
  최근 본
  상품
  查看产品 查看產品
 • My
  Components
  Linh kiện
  của tôi
  나의 부품 我的部件 我的部件
 • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
 • Từ 01/01/2023, các mặt hàng có thuế suất 8% sẽ trở lại 10% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.
  From 01/01/2023, products with VAT 8% will be returned to 10% according to Decree 15/2022/ND-CP.

MISUMI Heat Insulating Plates

CAD
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • Others

12 itemsMặt hàng

Sort By
30
45
60
 1. 1
BrandNhãn hiệu
Product SeriesDòng sản phẩm
CADCAD
From
Days to ShipSố ngày giao hàng
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật
Recommended Operating Temperature(°C)
Plate Thickness T(mm)
Width B(mm)
Length A(mm)
Application

  Heat Insulating Plates/Standard/Heat Resistant Grade

  Heat Insulating Plates/Standard/Heat Resistant Grade
  Heat Insulating Plates/Standard/Heat Resistant Grade

   Heat Insulating Plates/High Temperature Insulating/Super Insulating Grade

   Heat Insulating Plates/High Temperature Insulating/Super Insulating Grade
   Heat Insulating Plates/High Temperature Insulating/Super Insulating Grade

    Heat Insulating Plates/High Strength/High Temperature Resistant Grade

    Heat Insulating Plates/High Strength/High Temperature Resistant Grade
    Heat Insulating Plates/High Strength/High Temperature Resistant Grade
    Heat Insulating Plates/High Strength/High Temperature Resistant Grade
    Heat Insulating Plates/High Strength/High Temperature Resistant Grade

     High Temperature Insulating Grade,Heat Resistance Within 300 °C

      Heat Insulating Plates Normal Grade, Temperature Resistance Within 220 °C

       High Strength, Normal Grade, Heat Resistance Within 220 °C

        Heat Insulating Plates/Free Cutting Grade/Thermal Plates

        Heat Insulating Plates/Free Cutting Grade/Thermal Plates
        Heat Insulating Plates/Free Cutting Grade/Thermal Plates

         Heat Insulating Plates/High Temperature Insulating Grade

          High Strength and High Temperature Insulating Grade, Heat Resistance Within 300 °C

           Heat Insulating Plates/High Temperature Insulating Grade

           Heat Insulating Plates/High Temperature Insulating Grade
           Heat Insulating Plates/High Temperature Insulating Grade

            Machined Resin Plates

             High Temperature Insulation Sheets

             BrandNhãn hiệu

             MISUMI

             MISUMI

             MISUMI

             MISUMI

             MiSUMi Economy

             MISUMI

             MiSUMi Economy

             MISUMI

             MiSUMi Economy

             MISUMI

             MISUMI

             MISUMI

             MiSUMi Economy

             MISUMI

             MISUMI

             MISUMI

             Product SeriesDòng sản phẩm

             Heat Insulating Plates/Standard/Heat Resistant Grade

             Heat Insulating Plates/High Temperature Insulating/Super Insulating Grade

             Heat Insulating Plates/High Strength/High Temperature Resistant Grade

             High Temperature Insulating Grade,Heat Resistance Within 300 °C

             Heat Insulating Plates Normal Grade, Temperature Resistance Within 220 °C

             High Strength, Normal Grade, Heat Resistance Within 220 °C

             Heat Insulating Plates/Free Cutting Grade/Thermal Plates

             Heat Insulating Plates/High Temperature Insulating Grade

             High Strength and High Temperature Insulating Grade, Heat Resistance Within 300 °C

             Heat Insulating Plates/High Temperature Insulating Grade

             Machined Resin Plates

             High Temperature Insulation Sheets

             CADCAD
             • 2D / 3D
             • 2D / 3D
             • 2D / 3D
             • 2D / 3D
             • 2D / 3D
             • 2D / 3D
             • 2D / 3D
             • 2D / 3D
             • 2D / 3D
             • 2D / 3D
             • 2D / 3D
             • 2D / 3D
             From------------
             Days to ShipSố ngày giao hàng 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 5 Day(s) or more 7 Day(s) 7 Day(s) 7 Day(s) 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 7 Day(s) 5 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more
             SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật
                         Recommended Operating Temperature(°C)Room Temp. ~ 220 ~ Room Temp. ~ 500Room Temp. ~ 180 ~ Room Temp. ~ 400-80~400 ~ Room Temp. ~ 180Room Temp. ~ 300Room Temp. ~ 220Room Temp. ~ 220Room Temp. ~ 300 ~ Room Temp. ~ 350Room Temp. ~ 1000Room Temp. ~ 300-80~400 ~ Room Temp. ~ 800Room Temp. ~ 220 ~ Room Temp. ~ 500Room Temp. ~ 180 ~ Room Temp. ~ 500
                         Plate Thickness T(mm)3 ~ 153 ~ 253 ~ 153 ~ 303 ~ 303 ~ 305 ~ 2512.7 ~ 25.43 ~ 301 ~ 23 ~ 153 ~ 15
                         Width B(mm)20 ~ 60020 ~ 100020 ~ 60020 ~ 80020 ~ 80020 ~ 80020 ~ 100020 ~ 124020 ~ 80020 ~ 950--
                         Length A(mm)20 ~ 80020 ~ 100020 ~ 80020 ~ 80020 ~ 80020 ~ 80020 ~ 100020 ~ 124020 ~ 80020 ~ 950--
                         ApplicationStandard / Very High Temperature ResistantHeat Insulated / High Temperature Super InsulatingHigh Strength / High Temperature Resistant---Standard / Free-cuttingVery High Temperature Resistant-High Strength / High Temperature Resistant / Thin, Heat ResistantStandard / High Temperature Resistant / Heat ResistantStandard / Very High Temperature Resistant / High Strength / Heat Insulated / High Temperature Resistant

                         Loading...Tải…

                         1. 1

                         Related Categories to Heat Insulating PlatesDanh mục liên quan đến Heat Insulating Plates