(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

 • Viewed
  Products
  Sản phẩm
  đã xem
  최근 본
  상품
  查看产品 查看產品
 • My
  Components
  Linh kiện
  của tôi
  나의 부품 我的部件 我的部件
 • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
 • Thông báo điều chỉnh giảm giá bán linh kiện Economy series: Giảm 30% toàn bộ sản phẩm và giảm thêm theo số lượng. Xem chi tiết.
  Notice of the price adjustment for Economy series products: Decrease by 30% and further discount by volume. See more.
 • Thông báo về thay đổi thuế suất 8% từ 1/7/2023 đến 31/12/2023. Xem chi tiết.
  Notice about the application of 8% tax policy from 1/7/2023 to 31/12/2023. See more.

MISUMI Standard Linear Guides

CAD
Days to Ship
 • All
 • Same day
 • 4 Day(s) or Less
 • 5 Day(s) or Less
 • 6 Day(s) or Less
 • 7 Day(s) or Less
 • Others

47 itemsMặt hàng

Sort By
BrandNhãn hiệu
Product SeriesDòng sản phẩm
CADCAD
From
Days to ShipSố ngày giao hàng
SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật
Rail Length L(mm)
Block Type
Rail Width(mm)
Mounting Height H(mm)
Rail Type
No. of Blocks
Set / Single Item
Preload
Accuracy
Material
Ball Arrangement
Nominal Part Number
Retainer
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)(mm)
Block Mounting Hole Diameter
Rail Mounting Hole Pitch(mm)
Rail Mounting Hole Diameter

  You can add up to 6 items per a category to the compare list.

  Miniature Linear Guides Standard

    You can add up to 6 items per a category to the compare list.

    Linear Guides Standard

      You can add up to 6 items per a category to the compare list.

      Miniature Linear Guides - Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance

        You can add up to 6 items per a category to the compare list.

        Linear Guides Standard Block-Low Profile

          You can add up to 6 items per a category to the compare list.

          Linear Guides for Heavy Load - Normal Clearance
           Linear Guides for Heavy Load - Normal Clearance
           Linear Guides for Heavy Load - Normal Clearance
           Linear Guides for Heavy Load - Normal Clearance
           Linear Guides for Heavy Load - Normal Clearance
           Linear Guides for Heavy Load - Normal Clearance
           Linear Guides for Heavy Load - Normal Clearance

            You can add up to 6 items per a category to the compare list.

            Miniature Linear Guides Long Blocks

              You can add up to 6 items per a category to the compare list.

              Linear Guides for for Heavy Load - Normal Clearance
               Linear Guides for for Heavy Load - Normal Clearance
               Linear Guides for for Heavy Load - Normal Clearance
               Linear Guides for for Heavy Load - Normal Clearance
               Linear Guides for for Heavy Load - Normal Clearance

                You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                Linear Guides Wide Long Blocks

                  You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                  Linear Guides Wide Blocks

                    You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                    Miniature Linear Guides - Wide Rails - Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance

                      You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                      Miniature Linear Guides Wide Rails

                        You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                        Linear Guides Short Blocks-Low Profile

                          You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                          Linear Guides Long Blocks

                            You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                            Miniature Linear Guides Wide Rails-Long Blocks

                              You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                              Linear Guides for Medium Load - Normal Clearance
                               Linear Guides for Medium Load - Normal Clearance
                               Linear Guides for Medium Load - Normal Clearance

                                You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                Miniature Linear Guides - Wide Rails - Long Blocks, Light Preload

                                  You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                  Miniature Linear Guides - Short Blocks, Light Preload / Slight Clearance
                                   Miniature Linear Guides - Short Blocks, Light Preload / Slight Clearance
                                   Miniature Linear Guides - Short Blocks, Light Preload / Slight Clearance
                                   Miniature Linear Guides - Short Blocks, Light Preload / Slight Clearance
                                   Miniature Linear Guides - Short Blocks, Light Preload / Slight Clearance
                                   Miniature Linear Guides - Short Blocks, Light Preload / Slight Clearance
                                   Miniature Linear Guides - Short Blocks, Light Preload / Slight Clearance

                                    You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                    Miniature Linear Guides - Wide Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance
                                     Miniature Linear Guides - Wide Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance
                                     Miniature Linear Guides - Wide Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance
                                     Miniature Linear Guides - Wide Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance
                                     Miniature Linear Guides - Wide Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance

                                      You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                      Miniature Linear Guides Short Blocks

                                        You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                        Linear Guides Wide Blocks-Low Profile

                                          You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                          Miniature Linear Guides - Long Blocks, Light Preload

                                            You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                            Miniature Linear Guides - Wide Rails - Wide Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance
                                             Miniature Linear Guides - Wide Rails - Wide Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance
                                             Miniature Linear Guides - Wide Rails - Wide Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance
                                             Miniature Linear Guides - Wide Rails - Wide Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance
                                             Miniature Linear Guides - Wide Rails - Wide Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance
                                             Miniature Linear Guides - Wide Rails - Wide Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance

                                              You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                              Miniature Linear Guides - Standard Blocks with Dowel Holes, Light Preload / Slight Clearance
                                               Miniature Linear Guides - Standard Blocks with Dowel Holes, Light Preload / Slight Clearance
                                               Miniature Linear Guides - Standard Blocks with Dowel Holes, Light Preload / Slight Clearance

                                                You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                Linear Guides for Medium/Heavy Load - Stainless Steel - Normal Clearance
                                                 Linear Guides for Medium/Heavy Load - Stainless Steel - Normal Clearance
                                                 Linear Guides for Medium/Heavy Load - Stainless Steel - Normal Clearance
                                                 Linear Guides for Medium/Heavy Load - Stainless Steel - Normal Clearance
                                                 Linear Guides for Medium/Heavy Load - Stainless Steel - Normal Clearance

                                                  You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                  Linear Guides for Medium Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                   Linear Guides for Medium Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                   Linear Guides for Medium Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                   Linear Guides for Medium Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload

                                                    You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                    Linear Guides for for Medium Load - Normal Clearance

                                                      You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                      Linear Guides with Low Temperature Black Chrome Plating

                                                        You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                        Miniature Linear Guides - Wide Rails - Long Blocks with Dowel Holes, Light Preload
                                                         Miniature Linear Guides - Wide Rails - Long Blocks with Dowel Holes, Light Preload
                                                         Miniature Linear Guides - Wide Rails - Long Blocks with Dowel Holes, Light Preload
                                                         Miniature Linear Guides - Wide Rails - Long Blocks with Dowel Holes, Light Preload

                                                          You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                          Linear Guides for Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                           Linear Guides for Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                           Linear Guides for Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                           Linear Guides for Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                           Linear Guides for Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                           Linear Guides for Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload

                                                            You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                            Miniature Linear Guides - Extra Long Blocks, Light Preload / Slight Clearance
                                                             Miniature Linear Guides - Extra Long Blocks, Light Preload / Slight Clearance
                                                             Miniature Linear Guides - Extra Long Blocks, Light Preload / Slight Clearance

                                                              You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                              Miniature Linear Guides - Heat Resistant - Short / Standard / Long Blocks, Light Preload
                                                               Miniature Linear Guides - Heat Resistant - Short / Standard / Long Blocks, Light Preload
                                                               Miniature Linear Guides - Heat Resistant - Short / Standard / Long Blocks, Light Preload

                                                                You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                Linear Guides for Super Heavy Load - Normal Clearance

                                                                  You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                  Miniature Linear Guides - Wide Rails - Wide Long Blocks, Light Preload
                                                                   Miniature Linear Guides - Wide Rails - Wide Long Blocks, Light Preload
                                                                   Miniature Linear Guides - Wide Rails - Wide Long Blocks, Light Preload
                                                                   Miniature Linear Guides - Wide Rails - Wide Long Blocks, Light Preload
                                                                   Miniature Linear Guides - Wide Rails - Wide Long Blocks, Light Preload

                                                                    You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                    Linear Guides for Medium/Heavy Load - With Dowel Holes, Normal Clearance
                                                                     Linear Guides for Medium/Heavy Load - With Dowel Holes, Normal Clearance
                                                                     Linear Guides for Medium/Heavy Load - With Dowel Holes, Normal Clearance
                                                                     Linear Guides for Medium/Heavy Load - With Dowel Holes, Normal Clearance
                                                                     Linear Guides for Medium/Heavy Load - With Dowel Holes, Normal Clearance

                                                                      You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                      Linear Guides for Super Heavy Load - Stainless Steel - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload

                                                                        You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                        Miniature Linear Guides - Short Blocks with Dowel Holes, Light Preload
                                                                         Miniature Linear Guides - Short Blocks with Dowel Holes, Light Preload
                                                                         Miniature Linear Guides - Short Blocks with Dowel Holes, Light Preload
                                                                         Miniature Linear Guides - Short Blocks with Dowel Holes, Light Preload
                                                                         Miniature Linear Guides - Short Blocks with Dowel Holes, Light Preload
                                                                         Miniature Linear Guides - Short Blocks with Dowel Holes, Light Preload
                                                                         Miniature Linear Guides - Short Blocks with Dowel Holes, Light Preload

                                                                          You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                          Linear Guides for Heavy Load - Dust Resistant - With Double Seals / Metal Scrapers, Normal Clearance
                                                                           Linear Guides for Heavy Load - Dust Resistant - With Double Seals / Metal Scrapers, Normal Clearance
                                                                           Linear Guides for Heavy Load - Dust Resistant - With Double Seals / Metal Scrapers, Normal Clearance
                                                                           Linear Guides for Heavy Load - Dust Resistant - With Double Seals / Metal Scrapers, Normal Clearance
                                                                           Linear Guides for Heavy Load - Dust Resistant - With Double Seals / Metal Scrapers, Normal Clearance

                                                                            You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                            Miniature Linear Guides - Long Blocks with Dowel Holes, Light Preload
                                                                             Miniature Linear Guides - Long Blocks with Dowel Holes, Light Preload
                                                                             Miniature Linear Guides - Long Blocks with Dowel Holes, Light Preload
                                                                             Miniature Linear Guides - Long Blocks with Dowel Holes, Light Preload
                                                                             Miniature Linear Guides - Long Blocks with Dowel Holes, Light Preload

                                                                              You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                              Miniature Linear Guides - Wide Rails - Standard Blocks with Dowel Holes, Light Preload
                                                                               Miniature Linear Guides - Wide Rails - Standard Blocks with Dowel Holes, Light Preload
                                                                               Miniature Linear Guides - Wide Rails - Standard Blocks with Dowel Holes, Light Preload
                                                                               Miniature Linear Guides - Wide Rails - Standard Blocks with Dowel Holes, Light Preload

                                                                                You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                                Miniature Linear Guides - Wide Long Blocks, Light Preload

                                                                                  You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                                  Linear Guides for Extra Super Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                                                   Linear Guides for Extra Super Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                                                   Linear Guides for Extra Super Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                                                   Linear Guides for Extra Super Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                                                   Linear Guides for Extra Super Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                                                   Linear Guides for Extra Super Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload

                                                                                    You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                                    Linear Guides for Super Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                                                     Linear Guides for Super Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                                                     Linear Guides for Super Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                                                     Linear Guides for Super Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                                                     Linear Guides for Super Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                                                     Linear Guides for Super Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload

                                                                                      You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                                      Linear Guides for Medium Load - Dust Resistant - With Double Seals / Metal Scrapers, Normal Clearance
                                                                                       Linear Guides for Medium Load - Dust Resistant - With Double Seals / Metal Scrapers, Normal Clearance
                                                                                       Linear Guides for Medium Load - Dust Resistant - With Double Seals / Metal Scrapers, Normal Clearance
                                                                                       Linear Guides for Medium Load - Dust Resistant - With Double Seals / Metal Scrapers, Normal Clearance
                                                                                       Linear Guides for Medium Load - Dust Resistant - With Double Seals / Metal Scrapers, Normal Clearance
                                                                                       Linear Guides for Medium Load - Dust Resistant - With Double Seals / Metal Scrapers, Normal Clearance
                                                                                       Linear Guides for Medium Load - Dust Resistant - With Double Seals / Metal Scrapers, Normal Clearance
                                                                                       Linear Guides for Medium Load - Dust Resistant - With Double Seals / Metal Scrapers, Normal Clearance
                                                                                       Linear Guides for Medium Load - Dust Resistant - With Double Seals / Metal Scrapers, Normal Clearance

                                                                                        You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                                        Linear Guides for Heavy Load - Stainless Steel - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                                                         Linear Guides for Heavy Load - Stainless Steel - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                                                         Linear Guides for Heavy Load - Stainless Steel - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
                                                                                         Linear Guides for Heavy Load - Stainless Steel - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload

                                                                                          You can add up to 6 items per a category to the compare list.

                                                                                          Miniature Linear Guides - Dust Resistant - Standard Blocks, Light Preload
                                                                                           Miniature Linear Guides - Dust Resistant - Standard Blocks, Light Preload
                                                                                           Miniature Linear Guides - Dust Resistant - Standard Blocks, Light Preload
                                                                                           Miniature Linear Guides - Dust Resistant - Standard Blocks, Light Preload
                                                                                           Miniature Linear Guides - Dust Resistant - Standard Blocks, Light Preload
                                                                                           BrandNhãn hiệu

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MiSUMi Economy

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           MISUMI

                                                                                           Product SeriesDòng sản phẩm

                                                                                           Miniature Linear Guides Standard

                                                                                           Linear Guides Standard

                                                                                           Miniature Linear Guides - Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance

                                                                                           Linear Guides Standard Block-Low Profile

                                                                                           Linear Guides for Heavy Load - Normal Clearance

                                                                                           Miniature Linear Guides Long Blocks

                                                                                           Linear Guides for for Heavy Load - Normal Clearance

                                                                                           Linear Guides Wide Long Blocks

                                                                                           Linear Guides Wide Blocks

                                                                                           Miniature Linear Guides - Wide Rails - Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance

                                                                                           Miniature Linear Guides Wide Rails

                                                                                           Linear Guides Short Blocks-Low Profile

                                                                                           Linear Guides Long Blocks

                                                                                           Miniature Linear Guides Wide Rails-Long Blocks

                                                                                           Linear Guides for Medium Load - Normal Clearance

                                                                                           Miniature Linear Guides - Wide Rails - Long Blocks, Light Preload

                                                                                           Miniature Linear Guides - Short Blocks, Light Preload / Slight Clearance

                                                                                           Miniature Linear Guides - Wide Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance

                                                                                           Miniature Linear Guides Short Blocks

                                                                                           Linear Guides Wide Blocks-Low Profile

                                                                                           Miniature Linear Guides - Long Blocks, Light Preload

                                                                                           Miniature Linear Guides - Wide Rails - Wide Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance

                                                                                           Miniature Linear Guides - Standard Blocks with Dowel Holes, Light Preload / Slight Clearance

                                                                                           Linear Guides for Medium/Heavy Load - Stainless Steel - Normal Clearance

                                                                                           Linear Guides for Medium Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload

                                                                                           Linear Guides for for Medium Load - Normal Clearance

                                                                                           Linear Guides with Low Temperature Black Chrome Plating

                                                                                           Miniature Linear Guides - Wide Rails - Long Blocks with Dowel Holes, Light Preload

                                                                                           Linear Guides for Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload

                                                                                           Miniature Linear Guides - Extra Long Blocks, Light Preload / Slight Clearance

                                                                                           Miniature Linear Guides - Heat Resistant - Short / Standard / Long Blocks, Light Preload

                                                                                           Linear Guides for Super Heavy Load - Normal Clearance

                                                                                           Miniature Linear Guides - Wide Rails - Wide Long Blocks, Light Preload

                                                                                           Linear Guides for Medium/Heavy Load - With Dowel Holes, Normal Clearance

                                                                                           Linear Guides for Super Heavy Load - Stainless Steel - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload

                                                                                           Miniature Linear Guides - Short Blocks with Dowel Holes, Light Preload

                                                                                           Linear Guides for Heavy Load - Dust Resistant - With Double Seals / Metal Scrapers, Normal Clearance

                                                                                           Miniature Linear Guides - Long Blocks with Dowel Holes, Light Preload

                                                                                           Miniature Linear Guides - Wide Rails - Standard Blocks with Dowel Holes, Light Preload

                                                                                           Miniature Linear Guides - Wide Long Blocks, Light Preload

                                                                                           Linear Guides for Extra Super Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload

                                                                                           Linear Guides for Super Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload

                                                                                           Linear Guides for Medium Load - Dust Resistant - With Double Seals / Metal Scrapers, Normal Clearance

                                                                                           Linear Guides for Heavy Load - Stainless Steel - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload

                                                                                           Miniature Linear Guides - Dust Resistant - Standard Blocks, Light Preload

                                                                                           CADCAD
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           • 2D / 3D
                                                                                           From---------------------------------------------
                                                                                           Days to ShipSố ngày giao hàng Same day or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more Same day or more 5 Day(s) or more Same day or more 4 Day(s) or more 7 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more Same day or more 5 Day(s) or more 7 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) 7 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 7 Day(s) or more 8 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) 7 Day(s) 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) 6 Day(s) or more 6 Day(s)
                                                                                           SpecificationsĐặc điểm kĩ thuật
                                                                                                                                        Rail Length L(mm)25 ~ 90075 ~ 296025 ~ 98960 ~ 3960100 ~ 196040 ~ 900100 ~ 1960110 ~ 2800100 ~ 280050 ~ 98942 ~ 90070 ~ 2800160 ~ 280050 ~ 900100 ~ 196080 ~ 98935 ~ 98935 ~ 129025 ~ 900100 ~ 280040 ~ 98950 ~ 98935 ~ 1290100 ~ 700100 ~ 1960100 ~ 196035 ~ 123980 ~ 989100 ~ 196040 ~ 98935 ~ 989220 ~ 196080 ~ 989100 ~ 1960220 ~ 148035 ~ 989160 ~ 196040 ~ 98950 ~ 98940 ~ 989220 ~ 1960220 ~ 1960160 ~ 1960100 ~ 148045 ~ 989
                                                                                                                                        Block TypeStandardStandardStandardStandardStandard / WideLongStandard / WideWide LongWideStandardStandardShortLongLongStandard / WideLongShortWideStandard / ShortWideLongWideStandardStandard / WideStandard / WideStandard / WideStandard / Wide / LongLongStandard / WideExtra LongStandard / Short / LongStandard / WideWide LongStandardStandardShortStandard / WideLongStandardWide LongStandard / WideStandard / WideStandard / WideStandardStandard
                                                                                                                                        Rail Width(mm)--5 ~ 20-15 ~ 23-15 ~ 28--10 ~ 42----15 ~ 2314 ~ 427 ~ 157 ~ 20--5 ~ 2014 ~ 427 ~ 2015 ~ 2315 ~ 2815 ~ 285 ~ 4214 ~ 4215 ~ 287 ~ 157 ~ 1515 ~ 2814 ~ 4215 ~ 2320 ~ 237 ~ 1515 ~ 237 ~ 2014 ~ 427 ~ 2020 ~ 2820 ~ 2815 ~ 2315 ~ 2312 ~ 42
                                                                                                                                        Mounting Height H(mm)8 ~ 1628 ~ 456 ~ 2024 ~ 4224 ~ 338 ~ 1624 ~ 4230 ~ 4224 ~ 426.5 ~ 169 ~ 1624 ~ 4230 ~ 459 ~ 1624 ~ 339 ~ 168 ~ 168 ~ 208 ~ 1624 ~ 426 ~ 209 ~ 168 ~ 2024 ~ 3324 ~ 4224 ~ 428 ~ 339 ~ 1624 ~ 428 ~ 168 ~ 1624 ~ 459 ~ 1624 ~ 3330 ~ 408 ~ 1624 ~ 338 ~ 209 ~ 168 ~ 2030 ~ 4230 ~ 4224 ~ 3324 ~ 3313 ~ 20
                                                                                                                                        Rail TypeStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardStandardWideWideStandardStandardWideStandardWideStandardStandardStandardStandardStandardWideStandardStandardStandardStandardStandard / WideWideStandardStandardStandardStandardWideStandardStandardStandardStandardStandardWideStandardStandardStandardStandardStandardStandard / Wide
                                                                                                                                        No. of Blocks111 / 211 / 211 / 2111 / 211111 / 21 / 21 / 21 / 2111 / 21 / 21 / 21 / 21 / 21 / 21 / 21 / 21 / 211 / 21 / 21 / 21 / 21 / 21 / 21 / 21 / 21 / 21 / 21 / 21 / 21 / 21 / 21 / 2
                                                                                                                                        Set / Single ItemSet / Block OnlySet / Block OnlySetSet / Block OnlySetSet / Block OnlySetSet / Block OnlySet / Block OnlySetSet / Block OnlySet / Block OnlySet / Block OnlySet / Block OnlySetSetSetSetSet / Block OnlySet / Block OnlySetSetSetSetSet / Block Only / Rail OnlySetSetSetSet / Block Only / Rail OnlySetSetSetSetSetSet / Block Only / Rail OnlySetSetSetSetSetSet / Block Only / Rail OnlySet / Block Only / Rail OnlySetSet / Block Only / Rail OnlySet
                                                                                                                                        PreloadClearanceClearanceLight Preload / ClearanceClearanceClearanceClearanceClearanceClearanceClearanceLight Preload / ClearanceClearanceClearanceClearanceClearanceClearanceLight Preload / ClearanceLight Preload / ClearanceLight Preload / ClearanceClearanceClearanceLight Preload / ClearanceLight Preload / ClearanceLight Preload / ClearanceClearanceLight PreloadClearanceLight Preload / ClearanceLight PreloadLight PreloadLight Preload / ClearanceLight PreloadClearanceLight PreloadClearanceLight PreloadLight PreloadClearanceLight PreloadLight PreloadLight PreloadLight PreloadLight PreloadClearanceLight PreloadLight Preload
                                                                                                                                        AccuracyStandard GradeStandard GradeStandard Grade / High Grade / Precision GradeStandard GradeStandard Grade / High GradeStandard GradeStandard GradeStandard GradeStandard GradeStandard Grade / High Grade / Precision GradeStandard GradeStandard GradeStandard GradeStandard GradeStandard Grade / High GradeStandard Grade / High Grade / Precision GradeStandard Grade / High GradeStandard Grade / High GradeStandard GradeStandard GradeStandard Grade / High Grade / Precision GradeStandard Grade / High GradeStandard Grade / High GradeStandard Grade-Standard GradeStandard Grade / High GradeHigh Grade-Standard Grade / High GradeHigh GradeStandard GradeHigh GradeStandard Grade-High GradeStandard GradeHigh GradeHigh GradeHigh Grade--Standard Grade-High Grade
                                                                                                                                        MaterialCarbon Steel / Stainless SteelCarbon SteelStainless SteelCarbon SteelCarbon SteelCarbon Steel / Stainless SteelCarbon SteelCarbon SteelCarbon SteelStainless SteelCarbon Steel / Stainless SteelCarbon SteelCarbon SteelCarbon Steel / Stainless SteelCarbon SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelCarbon Steel / Stainless SteelCarbon SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelCarbon SteelCarbon SteelCarbon Steel / Stainless SteelStainless SteelCarbon SteelStainless SteelStainless SteelCarbon SteelStainless SteelCarbon SteelStainless SteelStainless SteelCarbon SteelStainless SteelStainless SteelStainless SteelCarbon SteelCarbon SteelCarbon SteelStainless SteelStainless Steel
                                                                                                                                        Ball ArrangementStandard4-Row, CircularStandard4-Row, Circular4-Row, CircularStandard4-Row, Circular4-Row, Circular4-Row, CircularStandardStandard4-Row, Circular4-Row, CircularStandard4-Row, CircularStandardStandardStandardStandard4-Row, CircularStandardStandardStandard4-Row, Circular4-Row, Gothic4-Row, CircularStandard / 4-Row, CircularStandard4-Row, GothicStandardStandard4-Row, CircularStandard4-Row, Circular4-Row, GothicStandard4-Row, CircularStandardStandardStandard4-Row, Gothic4-Row, Gothic4-Row, Circular4-Row, GothicStandard
                                                                                                                                        Nominal Part Number7 ~ 1515 ~ 305 ~ 2015 ~ 3015 ~ 257 ~ 1515 ~ 3020 ~ 3015 ~ 305W ~ 15W7 ~ 1515 ~ 3020 ~ 307 ~ 1515 ~ 257W ~ 15W7 ~ 157 ~ 207 ~ 1515 ~ 305 ~ 207W ~ 15W7 ~ 2015 ~ 2515 ~ 3015 ~ 305 ~ 257W ~ 15W15 ~ 307 ~ 157 ~ 1515 ~ 307W ~ 15W15 ~ 2520 ~ 307 ~ 1515 ~ 257 ~ 207W ~ 15W7 ~ 2020 ~ 3020 ~ 3015 ~ 2515 ~ 2512W ~ 20W
                                                                                                                                        RetainerAvailableAvailableN/AAvailableN/AAvailableN/AAvailableAvailableN/AAvailableAvailableAvailableAvailableN/AN/AN/AN/AAvailableAvailableN/AN/AN/AN/AAvailableN/AN/AN/AAvailableN/AN/AN/AN/AN/AAvailableN/AN/AN/AN/AN/AAvailableAvailableN/AAvailableN/A
                                                                                                                                        Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)(mm)---------------------------------------------
                                                                                                                                        Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)(mm)---------------------------------------------
                                                                                                                                        Block Mounting Hole Diameter---------------------------------------------
                                                                                                                                        Rail Mounting Hole Pitch(mm)---------------------------------------------
                                                                                                                                        Rail Mounting Hole Diameter---------------------------------------------

                                                                                                                                        Loading...Tải…

                                                                                                                                        Application example related to this categoryVí dụ ứng dụng liên quan đến danh mục này

                                                                                                                                        Related Categories to Standard Linear GuidesDanh mục liên quan đến Standard Linear Guides