(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

 • Viewed
  Products
  Sản phẩm
  đã xem
  최근 본
  상품
  查看产品 查看產品
 • My
  Components
  Linh kiện
  của tôi
  나의 부품 我的部件 我的部件
 • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...

Electric Screwdriver Dedicated Controller HFB-200, HFB-500 Series Compatible

Electric Screwdriver Dedicated Controller HFB-200, HFB-500 Series Compatible

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

Part Number :
  • From :
   3,175,071VND/Unit
 • Order Qty :
 • Total Price :
  ---
 • Days to ship :
  ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A dedicated controller for HFB-200 and HFB-500 series.
· For 1 unit, HI/LO 2-step switchable.

 
Part Number
SKP-BE32HL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,175,071 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

 1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Power Supply(V) AC 100–240 Weight(g) 460 Compatible Model HFB-200 Series, HFB-500 Series *Does not include HFB-517LF, PF
Secondary Power 24V/32V Max.1.8A External Dimensions(mm) 165×80×55 Function For 1 unit, HI/LO 2-step switchable

Please check the type/dimensions/specifications of the part SKP-BE32HL in the Electric Screwdriver Dedicated Controller HFB-200, HFB-500 Series Compatible series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SKP-BE32HL trong chuỗi Electric Screwdriver Dedicated Controller HFB-200, HFB-500 Series Compatible.

Tech SupportTech Support

Factory Automation, Electronics, Tools, & MRO (Maintenance, Repair and Operations)
Tel:0222-371-4026 / FAX:0222-361-2555
8:00am - 6:00pm (Monday - Saturday)