(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

 • Viewed
  Products
  Sản phẩm
  đã xem
  최근 본
  상품
  查看产品 查看產品
 • My
  Components
  Linh kiện
  của tôi
  나의 부품 我的部件 我的部件
 • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
 • Từ 01/01/2023, các mặt hàng có thuế suất 8% sẽ trở lại 10% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.
  From 01/01/2023, products with VAT 8% will be returned to 10% according to Decree 15/2022/ND-CP.

O-Ring NOK SS Series (Static application)

O-Ring NOK SS Series (Static application)
 • Sale
Filter By :
Part Number :
  • From :
   10,798VND/Unit
 • Order Qty :
 • Total Price :
  ---
 • Days to ship :
  ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 • CAD Data unavailable

Product Description

A wide selection of products are available.

Dimension
                                                                                       
                                              O-Ring dimension                                                                     Flat fae static application
 
                                         
                                    Cylindrical static application                                                                             Groove


Specification Table
 
NOK codeCallout
number
O-Ring DimensionGroove dimension
Type Dimension CodeMaterial codeThickness
W
Inside
diameter
d0
Tolerance of inside diameter 'd0'
A305F201
  d1    0
     
    - 0.1
  d2    0
     - 0.1
D+ 0.5
     0
D+ 0.5
      0
D+ 0.5
      0
G +0.15
 0
H +0.05
 0
A305F201
CO3325AN0SS21.0±0.071.8±0.15±0.202.0 1.9 3.3 3.3 3.7 1.5 0.7 
CO2956N1SS2.522.5 2.1 3.8 3.5 3.9 
CO3700G0SS32.53.0 2.6 4.3 4.0 4.3 
CO3835N0SS3.533.5 3.1 4.8 4.5 4.7 
DO1127G0SS43.54.0 3.6 5.3 5.0 5.1 
CO7820N0SS4.544.5 4.1 5.8 5.5 5.5 
CO3729N0SS54.55.0 4.6 6.3 6.0 6.0 
CO3370H0SS5.555.5 5.1 6.8 6.5 6.5 
CO3765N0SS65.56.0 5.6 7.3 7.0 7.0 
CO3216H0SS6.566.5 6.1 7.8 7.5 7.5 
CO8846G0SS76.57.0 6.6 8.3 8.0 8.0 
CO5497G0SS7.577.5 7.1 8.8 8.5 8.5 
CO4275P0SS87.58.0 7.6 9.3 9.0 9.0 
CO7044H0SS8.588.5 8.1 9.8 9.5 9.5 
CO4945G0SS98.59.0 8.6 10.3 10.0 10.0 
CO7949G0SS9.599.5 9.1 10.8 10.5 10.5 
CO8847G0SS109.510.0 9.6 11.3 11.0 11.0 
CO8848G0SS10.51010.5 10.1 11.8 11.5 11.5 
CO8849G0SS1110.511.0 10.6 12.3 12.0 12.0 
CO5952H0SS11.51111.5 11.1 12.8 12.5 12.5 
CO8850G0SS1211.512.0 11.6 13.3 13.0 13.0 
Part Number
CO2956A
CO2956N1
CO3216ASALE
CO3216H0SALE
CO3325ASALE
CO3325N0SALE
CO3370A
CO3370H0SALE
CO3700ASALE
CO3700G0SALE
CO3729A
CO3729N0SALE
CO3765ASALE
CO3765N0SALE
CO3835A
CO3835N0
CO4275A
CO4275P0SALE
CO4945ASALE
CO4945G0
CO5497ASALE
CO5497G0SALE
CO5952A
CO5952H0SALE
CO7044ASALE
CO7044H0
CO7820A
CO7820N0
CO7949A
CO7949G0
CO8846ASALE
CO8846G0SALE
CO8847A
CO8847G0SALE
CO8848A
CO8848G0
CO8849ASALE
CO8849G0
CO8850A
CO8850G0SALE
DO1127ASALE
DO1127G0
SS2-1A
SS2-4D
SS2.5-1A
SS2.5-4D
SS3-1A
SS3-4D
SS3.5-1A
SS3.5-4D
SS4-1A
SS4-4D
SS4.5-1A
SS4.5-4D
SS5-1A
SS5-4D
SS5.5-1A
SS5.5-4D
SS6-1A
SS6-4D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngI.D. d
(Ø)
Material Environment, application O.D.
(Ø)
Material (NOK Number) NOK Nominal Number Model Number Notation

10,951 VND

1 Piece(s) Same day 2Nitrile RubberMineral Oil Resistant4A305SS2.5Type Dimension Code

17,034 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2Fluorine RubberHeat Resistant4F201SS2.5Type Dimension Code

11,136 VND

5,679 VND

1 Piece(s) Same day 6Nitrile RubberMineral Oil Resistant8A305SS6.5Type Dimension Code

17,908 VND

9,205 VND

1 Piece(s) Same day 6Fluorine RubberHeat Resistant8F201SS6.5Type Dimension Code

11,136 VND

5,679 VND

1 Piece(s) Same day 1.8Nitrile RubberMineral Oil Resistant3.8A305SS2Type Dimension Code

16,316 VND

9,431 VND

1 Piece(s) Same day 1.8Fluorine RubberHeat Resistant3.8F201SS2Type Dimension Code

11,136 VND

1 Piece(s) Same day 5Nitrile RubberMineral Oil Resistant7A305SS5.5Type Dimension Code

16,316 VND

8,321 VND

1 Piece(s) Same day 5Fluorine RubberHeat Resistant7F201SS5.5Type Dimension Code

11,136 VND

5,679 VND

1 Piece(s) Same day 2.5Nitrile RubberMineral Oil Resistant4.5A305SS3Type Dimension Code

16,316 VND

8,321 VND

1 Piece(s) Same day 2.5Fluorine RubberHeat Resistant4.5F201SS3Type Dimension Code

11,136 VND

1 Piece(s) Same day 4.5Nitrile RubberMineral Oil Resistant6.5A305SS5Type Dimension Code

16,316 VND

8,321 VND

1 Piece(s) Same day 4.5Fluorine RubberHeat Resistant6.5F201SS5Type Dimension Code

11,136 VND

5,679 VND

1 Piece(s) Same day 5.5Nitrile RubberMineral Oil Resistant7.5A305SS6Type Dimension Code

17,908 VND

9,205 VND

1 Piece(s) Same day 5.5Fluorine RubberHeat Resistant7.5F201SS6Type Dimension Code

11,136 VND

1 Piece(s) Same day 3Nitrile RubberMineral Oil Resistant5A305SS3.5Type Dimension Code

17,034 VND

1 Piece(s) Same day 3Fluorine RubberHeat Resistant5F201SS3.5Type Dimension Code

11,136 VND

1 Piece(s) Same day 7.5Nitrile RubberMineral Oil Resistant9.5A305SS8Type Dimension Code

20,300 VND

12,789 VND

1 Piece(s) Same day 7.5Fluorine RubberHeat Resistant9.5F201SS8Type Dimension Code

11,136 VND

6,058 VND

1 Piece(s) Same day 8.5Nitrile RubberMineral Oil Resistant10.5A305SS9Type Dimension Code

18,706 VND

1 Piece(s) Same day 8.5Fluorine RubberHeat Resistant10.5F201SS9Type Dimension Code

11,136 VND

10,769 VND

1 Piece(s) Same day 7Nitrile RubberMineral Oil Resistant9A305SS7.5Type Dimension Code

17,908 VND

10,315 VND

1 Piece(s) Same day 7Fluorine RubberHeat Resistant9F201SS7.5Type Dimension Code

11,136 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 11Nitrile RubberMineral Oil Resistant13A305SS11.5Type Dimension Code

18,706 VND

10,775 VND

1 Piece(s) Same day 11Fluorine RubberHeat Resistant13F201SS11.5Type Dimension Code

11,136 VND

6,058 VND

1 Piece(s) Same day 8Nitrile RubberMineral Oil Resistant10A305SS8.5Type Dimension Code

17,908 VND

1 Piece(s) Same day 8Fluorine RubberHeat Resistant10F201SS8.5Type Dimension Code

10,825 VND

1 Piece(s) Same day 4Nitrile RubberMineral Oil Resistant6A305SS4.5Type Dimension Code

16,316 VND

1 Piece(s) Same day 4Fluorine RubberHeat Resistant6F201SS4.5Type Dimension Code

11,136 VND

1 Piece(s) Same day 9Nitrile RubberMineral Oil Resistant11A305SS9.5Type Dimension Code

18,706 VND

1 Piece(s) Same day 9Fluorine RubberHeat Resistant11F201SS9.5Type Dimension Code

11,136 VND

8,530 VND

1 Piece(s) Same day 6.5Nitrile RubberMineral Oil Resistant8.5A305SS7Type Dimension Code

17,908 VND

11,210 VND

1 Piece(s) Same day 6.5Fluorine RubberHeat Resistant8.5F201SS7Type Dimension Code

11,136 VND

1 Piece(s) Same day 9.5Nitrile RubberMineral Oil Resistant11.5A305SS10Type Dimension Code

18,706 VND

9,877 VND

1 Piece(s) Same day 9.5Fluorine RubberHeat Resistant11.5F201SS10Type Dimension Code

11,136 VND

1 Piece(s) Same day 10Nitrile RubberMineral Oil Resistant12A305SS10.5Type Dimension Code

18,706 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Fluorine RubberHeat Resistant12F201SS10.5Type Dimension Code

11,136 VND

5,679 VND

1 Piece(s) Same day 10.5Nitrile RubberMineral Oil Resistant12.5A305SS11Type Dimension Code

18,706 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10.5Fluorine RubberHeat Resistant12.5F201SS11Type Dimension Code

11,136 VND

1 Piece(s) Same day 11.5Nitrile RubberMineral Oil Resistant13.5A305SS12Type Dimension Code

21,095 VND

14,809 VND

1 Piece(s) Same day 11.5Fluorine RubberHeat Resistant13.5F201SS12Type Dimension Code

11,136 VND

5,679 VND

1 Piece(s) Same day 3.5Nitrile RubberMineral Oil Resistant5.5A305SS4Type Dimension Code

16,316 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) or more 3.5Fluorine RubberHeat Resistant5.5F201SS4Type Dimension Code

13,993 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1.8Nitrile RubberMineral Oil Resistant3.8A305SS2NOK Nominal Number

19,571 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1.8Fluorine RubberHeat Resistant3.8F201SS2NOK Nominal Number

14,393 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2Nitrile RubberMineral Oil Resistant4A305SS2.5NOK Nominal Number

19,571 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2Fluorine RubberHeat Resistant4F201SS2.5NOK Nominal Number

13,993 VND

1 Piece(s) Same day 2.5Nitrile RubberMineral Oil Resistant4.5A305SS3NOK Nominal Number

19,571 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2.5Fluorine RubberHeat Resistant4.5F201SS3NOK Nominal Number

13,428 VND

1 Piece(s) Same day 3Nitrile RubberMineral Oil Resistant5A305SS3.5NOK Nominal Number

19,571 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3Fluorine RubberHeat Resistant5F201SS3.5NOK Nominal Number

13,993 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3.5Nitrile RubberMineral Oil Resistant5.5A305SS4NOK Nominal Number

19,571 VND

1 Piece(s) Same day 3.5Fluorine RubberHeat Resistant5.5F201SS4NOK Nominal Number

10,798 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4Nitrile RubberMineral Oil Resistant6A305SS4.5NOK Nominal Number

19,571 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4Fluorine RubberHeat Resistant6F201SS4.5NOK Nominal Number

14,393 VND

1 Piece(s) Same day 4.5Nitrile RubberMineral Oil Resistant6.5A305SS5NOK Nominal Number

19,571 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 4.5Fluorine RubberHeat Resistant6.5F201SS5NOK Nominal Number

13,993 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 5Nitrile RubberMineral Oil Resistant7A305SS5.5NOK Nominal Number

19,571 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 5Fluorine RubberHeat Resistant7F201SS5.5NOK Nominal Number

12,958 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 5.5Nitrile RubberMineral Oil Resistant7.5A305SS6NOK Nominal Number

21,165 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 5.5Fluorine RubberHeat Resistant7.5F201SS6NOK Nominal Number

Loading...Tải…

Basic InformationThông tin cơ bản

Types SS (for Fixing) Thickness W(mm) 1 Hardness 70

Similar Product

 • Brand
  From
  Days to ship
 • The product you are looking at

  NOK
  10,798.00 VND
  Same day
back next

Additional Products in this Category

Tech SupportTech Support

Factory Automation, Electronics, Tools, & MRO (Maintenance, Repair and Operations)
Tel:0222-371-4026 / FAX:0222-361-2555
8:00am - 6:00pm (Monday - Saturday)