(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Từ 01/01/2023, các mặt hàng có thuế suất 8% sẽ trở lại 10% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.
    From 01/01/2023, products with VAT 8% will be returned to 10% according to Decree 15/2022/ND-CP.
main_banner
image image
Một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất về dụng cụ đo tại Nhật Bản, với 60 năm lịch sử
Sản phẩm với chất lượng đảm bảo và độ chính xác cao
Dòng sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu của khách hàng
image
Dưỡng kiểm
là dụng cụ đo lường dùng để kiểm tra bước ren trong và ren ngoài, hoặc dung sai đường kính trong của lỗ, đường kính ngoài của trụ
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Filler Gauge SFG Series (Stainless Steel)
brand
SFG-01-1
312,450đ 624,900đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Thickness gauge (leaf width 12.7 mm)
brand
100MH
237,337đ 474,674đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Steel Pin Gauge Single Item AA Series 0.01 mm Steps
brand
AA-2.00
166,250đ 332,500đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Leveling L Type DL-S3L
brand
DL-S3L
100,923,758đ 122,838,070đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Standard Height Gauge
brand
VHK-15
4,828,045đ 5,463,443đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Long stroke dial gauge
brand
DI-3058
1,639,904đ 2,301,619đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Depth Micrometer
brand
MC202-25FS
2,086,418đ 2,898,205đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Filler Gauge SFG Series (Stainless Steel)
brand
AI-2
2,458,469đ 3,279,708đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Digital Depth Micrometer
brand
MCD233-25FA
4,885,334đ 6,755,163đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Dial Caliper Gauge (Outer)
brand
AO-3
4,149,042đ 5,496,148đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Measurement Variable Base for Level NIC
brand
LP-300
22,049,776đ 27,265,705đ
icon Xem chi tiết  
right_icon
right_icon
icon Click để tham khảo các sản phẩm Dưỡng kiểm
image
Dụng cụ nam châm
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Simple Round Magnet Holder
brand
44R
57,135đ 107,802đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Neodymium Rare Earth Magnet
brand
NRM-6L6
131,823đ 210,883đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Mini Magnetic Base, Fine Adjustment
brand
B-3
798,240đ 1,267,047đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Simple Rectangular Magnet holder
brand
49L
121,071đ 189,440đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Mini Magnetic Base MB-6
brand
MB-6
1,662,912đ 2,598,300đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Mini Magnetic Base B-2
brand
B-2
642,250đ 917,500đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Magnet with Handle
brand
PM-10R
257,662đ 367,668đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Mini Magnetic Base, Fine Adjustment, Long
brand
B-4
1,358,752đ 1,930,868đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Antenna Type Magnetic
brand
PMA-490
285,349đ 399,537đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Magne Touch
brand
MT-G
2,069,956đ 2,839,056đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Slim Magnetic Holder
brand
SKT-0018
313,338đ 398,750đ
icon Xem chi tiết  
right_icon
right_icon
icon Click để tham khảo các sản phẩm Dụng cụ nam châm
image
Thước
là dụng cụ được sử dụng để đo kích thước, bản vẽ.
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Catch-Up Scale Kaidan Scale
brand
CU-15KDF
87,434đ 174,868đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Stainless Steel Scale Comfortable Stage Gradations
brand
ST-300KD
76,593đ 139,260đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Flat Type Right-Angled Scale JIS Class 2 Equivalent Product (Non-Quenching)
brand
DD-S125
771,933đ 1,374,280đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
T Type Machinist Square
brand
TS-100
1,410,649đ 2,349,124đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
One-Handed Scorer, Right Handed
brand
TRS-R75
841,665đ 1,399,276đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Scale Magnifier-Scale Sheet
brand
S-26-4
456,000đ 749,630đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Common Type Straight Edge A Class (Quenching)
brand
S-A200H
960,921đ 1,574,248đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Silver Scale Graduated Scale
brand
SV-600KD
320,486đ 494,501đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Inside Protractor
brand
IP-90
2,680,634đ 3,359,191đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Protractor No. 19 Stainless Steel
brand
PRT-19
202,935đ 244,500đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Aluminum Scale, Fast Level Graduations
brand
AS-100
292,323đ 419,221đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Beveled Straight Edges (Grade A Non-Hardened)
brand
B-A150
534,059đ 874,360đ
icon Xem chi tiết  
right_icon
right_icon
icon Click để tham khảo các sản phẩm Thước
image
Thước cặp
là dụng cụ được sử dụng để đo khoảng cách giữa hai cạnh đối diện của một vật.
sale_tag product tag_ship Liên hệ
LR Vernier Caliper
brand
LR-200
1,930,674đ 2,707,058đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Silver M Type Caliper with Fine Movement Speed
brand
GHB-15
1,190,723đ 1,674,716đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Silver Standard-Type Vernier Caliper TVC
brand
TVC-100
16,553,087đ 22,847,601đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Silver Standard Calipers
brand
GVC-10
886,183đ 1,474,514đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Digital Vernier Calipers DT Type
brand
DT-150
1,406,405đ 2,201,292đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Plastic Calipers, Free-Stage Scale, Light
brand
PC-70KD
117,327đ 217,796đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Dial Vernier Calipers With Carbide Tip
brand
DVC-15W
2,454,763đ 3,403,248đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Digital Long Vernier Calipers
brand
D-2000
63,167,862đ 86,247,764đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Left Handed Vernier Caliper
brand
THL-150
1,633,632đ 2,295,717đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Left-Handed Digital Vernier Calipers
brand
D-150HL
3,150,101đ 3,929,276đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Nogicon
brand
N-10
1,829,670đ 2,160,177đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Scriber Calipers
brand
TVC-15S
2,627,794đ 3,713,672đ
icon Xem chi tiết  
right_icon
right_icon
icon Click để tham khảo các sản phẩm Thước cặp
image
Panme
là thiết bị kết hợp với một vít hiệu chuẩn được sử dụng để đo chính xác các chi tiết kỹ thuật.
sale_tag product tag_ship Liên hệ
U Steel Panel Micrometer
brand
MC203-300U
4,625,846đ 6,329,838đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Digital U Shaped Sheet Steel Micrometer
brand
MCD233-100U
4,519,479đ 6,191,916đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Count Micrometer
brand
MC122-25C
1,641,133đ 2,285,700đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Spline Micrometer
brand
MC200-25SA
2,166,672đ 2,904,775đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Digital Spline Micrometer
brand
MCD230-25SA
4,304,281đ 5,950,893đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Digital Pointed Micrometer
brand
MCD232-25P
4,156,816đ 5,674,060đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Digital Exterior Micrometer
brand
MCD130-25
1,792,387đ 2,501,936đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Digital Exterior Micrometer (IP65 Equivalent)
brand
MCD133-25IP
2,592,836đ 2,903,187đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Digital Linear Blade Micrometer
brand
MCD235-25BAU
4,968,396đ 6,853,906đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Point Micrometer
brand
MC200-25P
1,975,485đ 2,751,755đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Standard Outer Micrometer MC105/106t
brand
MC105-25
854,193đ 1,212,825đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Outside Micrometer, Adjustable Anvil Type
brand
MC104-400
10,961,675đ 13,976,380đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Replaceable Anvil Type Outer Micrometer
brand
MC1064-100
4,157,876đ 5,749,276đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Digital Replaceable Anvil Type Exterior Micrometer
brand
MCD136-100
7,169,889đ 9,897,693đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Straight-Line Type Blade Micrometer
brand
MC201-25BAU
3,590,900đ 4,963,234đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Micrometer with Dial Gauge
brand
MC204-25DG
3,827,081đ 5,275,822đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Micrometer Display
brand
MC263-25IS
9,173,128đ 12,657,828đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Straight-Line Type Tooth Thickness Micrometer
brand
MC200-25D
3,701,358đ 5,125,825đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Digital Linear Gear Thickness Micrometer
brand
MCD230-25D
4,895,166đ 6,765,016đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Standard Outer Micrometer Set
brand
MC105-150ST
9,379,162đ 12,813,063đ
icon Xem chi tiết  
right_icon
right_icon
icon Click để tham khảo các sản phẩm Panme
image
Dụng cụ đo khác
Niigata Seiki phát triển nhiều dòng sản phẩm đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu về dụng cụ đo của khách hàng.
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Arm Type Magnifier With Dimmable LED Light
brand
LS2-125AD
2,675,665đ 3,728,111đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Dial Slant Rule Gentle Scale
brand
DSR-180KD
390,650đ 481,808đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Protractor No.15
brand
PRT-15
422,964đ 659,644đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Hand Rivet Set
brand
SR-1S
296,812đ 422,870đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Hexagonal Shank Electric Drill Minipump
brand
RDP-01
440,000đ 731,018đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Automatic Punch with Tip
brand
AP-M
405,187đ 494,010đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Electric Pencil A3 Type
brand
EP-A3
9,335,981đ 12,477,922đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Beam Trammel
brand
BT-13
2,543,313đ 3,253,151đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Square Surface Gauge TSG-150C/200C/300C
brand
TSG-150C
969,821đ 1,624,490đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Suction Lifter SL type
brand
SL-A20
363,200đ 526,224đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Precision Stone Surface Plate (0 Grade Equivalent)
brand
G10150
192,618,076đ 331,871,255đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Tally Counter (4 Digit Display)
brand
DC-4WS
282,578đ 449,678đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Free-Stage Scale, Auto-Lock Pro KAIDAN
brand
ALCP-1635KD
153,306đ 306,611đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Tool Point
brand
TP-50
5,768,819đ 8,030,093đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Stylus Center
brand
SR-10
1,581,851đ 2,341,749đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Side-View Adapter for MIS
brand
SV-MIS-35G
814,985đ 1,184,055đ
icon Xem chi tiết  
sale_tag product tag_ship Liên hệ
Antenna Type Inspection Mirror IMT
brand
IMT-30R
214,666đ 281,345đ
icon Xem chi tiết  
right_icon
right_icon
icon Click để tham khảo các sản phẩm Dụng cụ đo khác
image Xem Thêm Dụng Cụ Cầm Tay & Sản Phẩm Tiêu Hao
Từ Các Thương Hiệu Hàng Đầu