(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

main visual image

Tải trọng chân tăng chỉnh dòng Economy đảm bảo
và hiển thị rõ ràng

Tải trọng của chân tăng chỉnh dòng MISUMI Economy được thể hiện rõ ràng, và được đảm bảo bằng kiểm định của bên thứ ba, giúp khách hàng an tâm khi sử dụng.

KẾT QUẢ KIỂM TRA TẢI TRỌNG CHO PHÉP THEO TIÊU CHUẨN GB

kết quả
Báo cáo kiểm tra
của bên thứ ba
Không mài góc phần miệng lỗ ren
Hình ảnh
kiểm tra thực tế
Có mài góc phần miệng lỗ ren
Xem toàn bộ Chân tăng chỉnh Economy series